fbpx
BDV Mediju Centrs on 2019-02-19
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām

Iepirkuma dokumentācija pieejama eis.gov.lv

3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv
4. CPV kods CPV kods 45000000-7 (Celtniecības darbi)
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV”2018/10-ERAF
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv
9. Citas ziņas Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. 19.oktobrim, plkst. 14.00 eis.gov.lv
10. Kontakpersona Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas – Aldis Greķis, tālrunis 29424411, e- pasts: aldis.grekis@bulduri.lv; aldis.grekis@inbox.lv.
0 comments
Post a comment

Share This