fbpx
BDV Mediju Centrs on 8. marts, 2019
Vienas siltumnīcas ar dubultās plēves segumu piegāde un būvniecība
1. Pasūtītājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets Vienas siltumnīcas ar dubultās plēves segumu piegāde un būvniecība
3. Paredzamais iepirkuma apjoms Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods 45000000-7
5. Identifikācijas numurs SIA “BDV” 2019/1
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 19.martam, plkst. 14.00 

 elektroniski www.eis.gov.lv

10. Kontaktpersona Edgars Logins, tālr. (+371) 29217338, e-pasta adrese edgars.logins@bulduri.lv
11. Rezultāts Iepirkums izbeigts bez rezultāta

Pielikumi:

Iepirkuma tehniskā specifikācija

Share This
X