fbpx
Projekti

Dažādu augu aizsardzības metožu ietekme uz sīpolaugu un zemeņu augšanu un ražu Latvijas apstākļos

Inese Cepleniece on 13. jūnijs, 2019
SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola

īsteno projektu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros.
Projekta mērķis: demonstrēt dažādu augu aizsardzības metožu ietekmi un ziemas sīpolu, ziemas ķiploku, un zemeņu augšanu un ražu Latvijas apstākļos.
Projekta īstenošanas laiks: 17.05.2019. – 17.05.2023.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share This
X