fbpx

Konsultācijas

2018/2019. mācību gada stundu saraksts pieejams e-klase.lv

Stundu saraksts “ESF Jauniešu Garantijas Fonds” pieejams šeit.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

Antra Balode

1520-1600

2.

Ilze Bāne

1530-1630

3.

Ansis Birznieks

Konsultāciju laiks individuāli vienojoties

4.

Ilita Bērziņa

1520-1620

1520-1550

5.

Ēriks Brenčs

1530-1610

1530-1600

6.

Evija Breslava

1520-1535

7.

Anita Butule

1515-1555

8.

Viktorija Drokina

1515-1620

9.

Inga Ezera

1525-1550

10.

Anita Feldmane

800-830

800-830

11.

Dzintra Jurjāne

Konsultāciju laiks individuāli vienojoties

12.

Egils Kaļva

1515-1535

1515-1540

13.

Solvita Kaļva

1530-1550

14.

Anita Kehre

Konsultāciju laiks individuāli vienojoties

15.

Gunta Krastiņa

1520-1620

1520-1550

16.

Tamāra Kronberga

1520-1540

750-830

17.

Agija Lapiņa

1520-1545

1520-1545

18.

Laima Lūse

800-825

19.

Eleonora Mārciņa

1520-1600

1520-1550

20.

Austris Mednis

1520-1550

21.

Aija Meiere

1520-1600

22.

Iveta Ozola

1530-1640

23.

Ineta Ozoliņa-Skrūzmane

1530-1630

24.

Irina Pjankova

1530-1605

25.

Līga Prieciņa

1515-1600

26.

Mudīte Prūse

1515-1545

1515-1545

27.

Renārs Prūsis

Konsultāciju laiks individuāli vienojoties

28.

Diāna Puriņa

800-830

individuāli vienojoties

800-820

individuāli vienojoties

29.

Gunta Reķe

1520-1600

30.

Ilze Rukšāne

Konsultāciju laiks individuāli vienojoties

31.

Irēna Važa

1515-1645

1515-1635

32.

Vita Villa

1515-1550

1515-1550

33.

Baiba Zāģere

1530-1600

34.

Vēsma Zīberga

1515-1605

Stundu laiki

1. stunda     08.30 – 09.10
2. stunda     09.20 – 10.00
3. stunda     10.15 – 10.55
4. stunda     11.00 – 11.40
5. stunda     12.15 – 12.55
6. stunda     13.00 – 13.40
7. stunda     13.50 – 14.30
8. stunda     14.35 – 15.15
9. stunda     15.20 – 16.00
10. stunda     16.05 – 16.45

Dokumenti

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums

Stipendiju piešķiršanas kārtība

Izglītojamo atskaitīšanas kārtība

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Sporta nama iekšējās kārtības noteikumi

Audzēkņu pašpārvaldes veidošanas un darbības kārtība

Profilaktiskās veselības aprūpes nodrošināšanas un pirmās palīdzības pieejamības kārtība

Veidlapas

Kavējuma iesniegums

Kavējumu uzskaites lapa

Stipendiju veidlapa

Izglītojamā iesniegums par dienesta viesnīcu

Dienesta viesnīcas īres līguma paraugs izglītojamajiem