Stundu Saraksts

Klātiene:

Grupas: 2017./2018. m.g.

1A 1E 1B        
2A 2E          
3D 3E          
4A 4E 4V 1F 1P    

 

Neklātiene:

1D-N 1C-N          
2C-N            
3D-N            
             

 

 

SESIJU PLĀNS NEKLĀTIENES NODAĻAI

2017./2018.mācību gads

 

Uzziņai:

Īstenojamās programmas un iegūstamā kvalifikācija:

A - Dārzkopība (dārznieks)
B - Restorānu pakalpojumi (1,5 gadi) (bārmenis)
D, P - Dārzu un parku kopšana (parka dārznieks)
E - Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists)
F - Floristikas pakalpojumi (floristikas speciālists)
K, C - Stādu audzēšana (1,5 gadi) (dārzkopis - stādu audzētājs)
V - Viesnīcu pakalpojumi (viesnīcu pakalpojumu speciālists)
T - Viesnīcu pakalpojumi (1,5gadi) (viesnīcu pakalpojumu speciālists)

Mācību stundu īstenošanas vieta:

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Stundu grafiks

1. stunda     08.30 - 09.10
2. stunda     09.20 - 10.00
3. stunda     10.15 - 10.55
4. stunda     11.00 - 11.40
5. stunda     12.15 - 12.55
6. stunda     13.00 - 13.40
7. stunda     13.50 - 14.30
8. stunda     14.35 - 15.15
9. stunda     15.20 - 16.00
10. stunda     16.05 - 16.45

 

Konsultācijas

Konsultāciju grafiks

 

Cita informācija:

BDV skolotājiem 2017./2018.m.g.

BDV skolotājiem 2016./2017.m.g.

BDV skolotājiem 2015./2016.m.g.

1B, 1F, 1E  - “Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001 un Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 īstenošanai. 

 
 
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!