REKVIZĪTI

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Bulduru Dārzkopības vidusskola"


Vienotais reģ. Nr.: 40003482021
Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis: 67753135, fakss 67753135
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valsts kase

Valsts kases kods: TRELLV22
konts Nr. LV92TREL9153780000000

Citadele banka

Citadele bankas kods: PARXLV22XXX
konts Nr. EUR LV68PARX0002242683001

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!