Bulduru Dārzkopības vidusskola 2017./2018. mācību gadā uzņem

 

Pēc 9.klases

Izglītības programma Kvalifikācija Mācīšanās ilgums Mācību maksa
Dārzkopība Dārzkopības tehniķis 4 gadi Budžets
Dārzu un parku kopšana Parka dārznieks 4 gadi Budžets
Floristikas pakalpojumi Floristikas speciālists 4 gadi Budžets
Biškopība Biškopis 4 gadi Budžets
Ēdināšanas pakalpojumi Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 4 gadi Budžets
Viesnīcu pakalpojumi Viesnīcu pakalpojumu speciālists 4 gadi Budžets

 

Pēc 12.klases

Izglītības programma Kvalifikācija Mācīšanās ilgums Mācību maksa
Dārzkopība Dārzkopis 1 gadi ESF jauniešu garantija
Stādu audzēšana Dārzkopis stādu audzētājs 1.5 gadi ESF jauniešu garantija
Dārzu un parku kopšana Parka dārznieks 1.5 gadi ESF jauniešu garantija
Floristikas pakalpojumi Floristikas speciālists 1.5 gadi ESF jauniešu garantija
Viesnīcu pakalpojumi Viesnīcu pakalpojumu speciālists 1.5 gadi ESF jauniešu garantija
Ēdināšanas pakalpojumi Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 1.5 gadi ESF jauniešu garantija
Restorānu pakalpojumi Bārmenis 1.5 gadi ESF jauniešu garantija

 

Neklātiene

Izglītības programma Kvalifikācija Mācīšanās ilgums Mācību maksa
Dārzkopība Dārzkopības tehniķis 2.5 gadi Maksas
Dārzu un parku kopšana Parka dārznieks 2.5 gadi Maksas
Stādu audzēšana Dārzkopis stādu audzētājs 2.5 gadi Maksas
Floristikas pakalpojumi Floristikas speciālists 2.5 gadi Maksas
Biškopība Biškopis 2.5 gadi Maksas

 

 

 

UZŅEMŠANA mācību uzsākšanai 2017./2018.m.g.

Dokumentu pieņemšana:

Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Viestura iela 6, Jūrmala, 132. kabinetā.

 • Reflektantiem ar pamatskolas izglītību (nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vienu no vecākiem vai aizbildni)
  no 12.06.2017. līdz 25.08.2017. katru darba dienu no 10:00 līdz 14:00

 • Reflektantiem ar vidusskolas izglītību mācībām klātienē un neklātienē
  no 26.06.2017. līdz 25.08.2017. katru darba dienu no 10:00 līdz 14:00

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (aizpilda skolā);
 • izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • medicīniskā izziņa 027/u /ar norādi, ka drīkst apgūt konkrēto profesiju;
 • primārās veselības aprūpes ārsta izsniegta izziņa par veselības atbilstību sporta nodarbībām (valsts budžeta grupām);
 • 4 fotogrāfijas (3x4 cm);
 • personību apliecinošs dokuments, derīgu pasi vai ID karti (kopija, uzrādot oriģinālu);
 • uzvārda/vārda maiņas dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.


Uzņemšanas komisija lēmumu par uzņemšanu pieņem :

 • 25.08.2017. par reflektantiem ar pamatskolas izglītību;
 • 25.08.2017. par reflektantiem ar vidējo izglītību mācībām klātienē un neklātienē.

Vari pieteikties mācībām elektroniski:

browser-512 epieteikums.bulduri.lv


Sīkāka informācija pa telefonu: 26371351

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!