DĀRZKOPĪBA

 

browser-512epieteikums.bulduri.lv

Kvalifikācija: DĀRZKOPIS

 

 

Dārzkopis veic augu pavairošanu, audzēšanu, kopšanu un ražas novākšanu, dārzkopības produkcijas sagatavošanu realizācijai, pirmapstrādei un uzglabāšanai, šķirojot un iepakojot atbilstoši kvalitātes un marķēšanas prasībām; veic darba pienākumus dārzkopības apakšnozarēs (stādu audzēšanā, puķkopībā, dārzeņkopībā augļkopībā). Dārzkopis strādā dārzkopības uzņēmumā dārzkopības tehniķa, agronoma vai cita speciālista vadībā vai kā individuāls komersants, vai pašnodarbināta persona.

Mācību ilgums: 1 gads.

Iepriekšējā izglītība: vidējā vai vidējā profesionālā.

Iegūstamais izglītības dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība.  
 

Profesionālie mācību priekšmeti: botānika un augu fizioloģija, augļkopība, dārzeņkopība, , puķkopība, apstādījumu augu audzēšana un dendroloģija, augu aizsardzība, augsnes mācība un agroķīmija, lauksaimniecības tehnika, sabiedrības un cilvēka drošība, saskarsme un komunikācija.
Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktisko mācību laikā mācību saimniecībās.

Kvalifikācijas prakse noris pie sadarbības partneriem - lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās.

Mācību laikā audzēkņiem ir iespēja piedalīties dažādos projektos, konkursos un izstādēs.

 

 

PIESAKIES MĀCĪBĀM

elektroniski

 

browser-512 epieteikums.bulduri.lv
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!