DĀRZU UN PARKU KOPŠANA

browser-512epieteikums.bulduri.lv

Kvalifikācija: PARKA DĀRZNIEKS

Parka dārznieks ir speciālists, kurš veic darbus, kas saistīti ar ainavas, parku, dārzu veidošanu un kopšanu, plāno, organizē un vada savu darbu objektā un spēj lietot ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos pasākumus. Jaunie speciālisti mācību procesā mācās pazīt augus, prot tos lietot un kopt apstādījumos, orientējas dārza tehniskajā aprīkojumā.

Mācību ilgums: 1.5 gads.

Iepriekšējā izglītība: vidējā vai vidējā profesionālā.

Iegūstamais izglītības dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība.  

Profesionālie mācību priekšmeti: dārzu plānošana, dārzu veidošana un kopšana, dendroloģija, puķkopība, dārzeņkopība, augļkopība, dārzu un parku vēsture, mērniecība, zīmēšana, kompozīcija un krāsu mācība, botānika un augu fizioloģija, apstādījumu augu audzēšana, profesionālā svešvaloda, mašīnas un mehānismi apstādījumiem, sabiedrības un cilvēkdrošība.

Tālākās izglītības iespējas: turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēs un/vai strādāt profesijā.

PIESAKIES MĀCĪBĀM

elektroniski

 

browser-512 epieteikums.bulduri.lv
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!