STĀDU AUDZĒŠANA

browser-512epieteikums.bulduri.lv

Kvalifikācija: DĀRZKOPIS – STĀDU AUDZĒTĀJS

Speciālists darbam kokaudzētavās, stādu audzētavās, dārzu centros un dārzkopības uzņēmumos. Stādu audzētāji pazīst Latvijas klimatam piemērotākos kokus, krūmus un puķes, prot tos pavairot, izaudzēt, sagatavot realizācijai un pārdot. Šie speciālisti prot konsultēt klientu un pieņemt pasūtījumu.

Mācību ilgums: 1.5 gads.

Iepriekšējā izglītība: vidējā vai vidējā profesionālā.

Iegūstamais izglītības dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība.  

Profesionālie mācību priekšmeti: botānika, augu fizioloģija, augsnes mācība, agroķīmija, ekoloģija un vides aizsardzība, būves un komunikācijas, mašīnas un mehānismi kokaudzētavā, augu aizsardzība, bioloģiskā dārzkopība, augļkopība, dārzeņkopība, puķkopība, dendroloģija, puķkopība, apstādījumu augu audzēšana, tirgzinības pamati u.c.

Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktisko mācību laikā mācību saimniecībā (augļu dārzā, dārzeņu un puķu kolekcijas laukos, siltumnīcās un parkā).

Kvalifikācijas prakse: Latvijas kokaudzētavās un stādu audzētavās.

Tālākās izglītības iespējas: turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēs un/vai strādāt profesijā.

 

PIESAKIES MĀCĪBĀM

elektroniski

browser-512 epieteikums.bulduri.lv

 

 

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!