ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

browser-512epieteikums.bulduri.lv

Kvalifikācija: ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

Mūsdienās darba tirgū arvien pieprasītāki kļūst ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, kas spēj gan pagatavot ēdienu, gan apkalpot viesi un organizēt banketus, gan arī piedalīties uzņēmuma vadīšanā.
Mācību procesā tiek apgūtas jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā, iepazīts jaunākais aprīkojums un uzņēmumu iekārtojums, apgūti veselīga uztura pamatprincipi un daudzas citas lietas. Pie mums viesojas arī populāri pavāri, kas dalās ar savu pieredzi.

Katru gadu audzēkņi teorētiskās zināšanas un prasmes nostiprina praksēs, kas notiek labākajos ēdināšanas uzņēmumos Jūrmalā un Rīgā. Mūsu audzēkņi tiek iesaistīti arī dažādos ES projektos, kas dod iespēju uzlabot svešvalodu zināšanas un iepazīt dažādas Eiropas un pasaules valstis. 

Audzēkņiem ir iespēja sevi parādīt gan skolas rīkotajos profesiju konkursos, gan arī Latvijas mērogā. Piemēram, profesionālās izglītības iestāžu profesiju konkursos ēdienu gatavošanā un viesu apkalpošanā. 

Mācību ilgums: 1.5 gads.

Iepriekšējā izglītība: vidējā vai vidējā profesionālā.

Iegūstamais izglītības dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība.  

Profesionālie mācību priekšmeti: Ēdienu gatavošanas tehnoloģija, Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija, Viesu apkalpošanas organizācija, Uztura fizioloģija, sanitārija, higiēna, Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums, Pārtikas preču zinības, Viesmīlības pamati, Uzņēmējdarbība, Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija, Profesionālā svešvaloda ( Angļu valoda, Krievu valoda).

Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse: labākajos Rīgas un Latvijas restorānos, kafejnīcās .

Tālākās izglītības iespējas: turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēs un/vai strādāt profesijā.

PIESAKIES MĀCĪBĀM

elektroniski

browser-512 epieteikums.bulduri.lv
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!