Šogad absolventu salidojums noritēja par godu Pēterim Dindonim

Paldies par tikšanos salidojumā 2017!

Kopš 1960. gada Bulduru Dārzkopības vidusskolā katru gadu jūnija pirmajā sestdienā pulcējas absolventi.

Arī šogad, 2017. gada 3. jūnijā, salidojumā, ko skola rīkoja ar Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrības (valdes prezidents Ansis Birznieks) atbalstu, absolventi kuplā skaitā (ap 200 no Latvijas un arī no ārzemēm – Portugāles, Norvēģijas), pulcējās savas Jaunības un Mīlestības zemē – Bulduros.

Aizkustinoši bija vērot, kā satiekas tie, kuri skolu absolvējuši pirms 50 un vairāk gadiem, ar “jauniņajiem”, kuri aizvēruši skolas durvis pirms 5, 10, 15, 20 gadiem.  Šajā vakarā satikās jaunība ar dzīves grūtībās rūdītām personībām.

Bulduri screen-75

Šogad skolai rit 107. gadskārta. Pirmajam dārzkopības skolas pārzinim Pēterim Dindonim (1877-1967) – 140. gadskārta. Skolas audzēkņi klātesošos iepriecināja ar teatralizētu uzvedumu par skolas vēsturi, akcentējot Pētera Dindoņa personību. Viņš Bulduriem kalpojis 45 gadus, bet Latvijas dārzkopībai – 57 gadus. Dindoņtēva lomā iejutās 2.D grupas audzēknis Jēkabs Krastiņš – SIA Laflora stipendiāts.  Viņš un Madara Lapiņa (1.P), kura atveidoja sekretāri un skolotāju, ir pirmie Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrības iedibinātās stipendijas ieguvēji.  Madarai pelnīto stipendiju (EUR 1000) piešķīrusi P. Dindoņa mazmeita Liene Dindone, veterināro zinātņu doktore. Salidojumā viņa vērīgi sekoja, kā vectēva un viņa līdzgaitnieku gaitas attēloja uzveduma dalībnieki. Teatralizētā uzveduma veidotāja un režisore, kā arī svinīgās daļas vadītāja bija latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunta Reķe. Vokālais ansamblis, vadītāju Irīnas un Jāņa Švarcbahu vadībā, uzvedumā dziedāja P. Dindoņa sacerēto “Dārznieku himnu” (mūzika un teksts) un citas skanīgas dziesmas. Tika izmantoti rekvizīti no skolas muzeja, ilustrācijām – slaidrāde.

Skolotāja, muzeja pārzine, Rita Dreimane, kura šogad atzīmē 60 gadus kopš Bulduru skolas absolvēšanas un visu darba mūžu saistījusi ar skolu, saņēma Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrības iedibināto balvu “Par mūža ieguldījumu Bulduru skolā”. Par skolas darbā ieguldītajiem gadiem ar Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu tika sumināts Uldis Zivtiņš, izcilais sporta skolotājs. Pateicība par ieguldīto sirdsdarbu salidojumu tradīcijas saglabāšanā un skolas vēstures izpētē tika izteikta arī Rutai Auziņai, ilggadējai skolotājai un bijušajai direktorei.

Skolas absolvents, Annas koku skolas vadītājs Edgars Neilands, tikšanās prieka pilnā gaisotnē pie balti klātiem galdiem, vadīja salidojuma otro daļu, kurā skanēja dziesmas, absolventu pateicības skolotājiem un skolai. Šī ir jauka iespēja katru gadu tikties skolā un uzzināt arī visu jaunāko un aktuālo informāciju par pēdējā laikā notikušo un gaidāmo. Nepārspējami bija “Kreicburgas ziķeri” un visi nenogurdināmie dejotāji. Jautrība turpinājās līdz pat pusnaktij.

Paldies audzēkņiem un skolotājiem – Martai Saulītei, Andrejam Encem, floristēm Inetai Ozoliņai -Skrūzmanei, Ilzei Bānei, siltumnīcu kolektīvam – par skaisti saposto skolas telpu un parku, greznajiem ziedu dekoriem.

Skolas izstāžu zālē vēl joprojām skatāma Pētera Dindoņa zīmējumu izstāde, bet skolas muzejā – daiļamata meistares, rokdarbu pulciņa vadītājas Dainas Vilkas darbu izstāde.

Absolventi atzina, ka mācīties Buduru Dārzkopības vidusskolā būtu vērts ikvienam, kurš savu nākotnes arodu grib saistīt ar tādām profesijām kā dārzkopis, dārzkopības tehniķis, parka dārznieks, stādu audzētājs, biškopis, kā arī grib būt floristikas, ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu speciālists.

Aicinām: „Nāciet mācīties Bulduru Dārzkopības vidusskolā!”

Uz tikšanos skolā – gan mācībās, gan salidojumos un citos svētkos!

12.06.17.

Pamatteksta autore Ruta Auziņa, Dr. Paed., LLMZA Goda locekle, strādājusi Bulduros 31 gadu ( 1968-1999, tajā skaitā par direktori 1992-1999). Izmantotas audzēkņu un darbinieku, kā arī Ivara Krūmiņa, Jura Zauera, Dmitrija Vedmana un Antas Sparinskas fotogrāfijas no salidojuma dienas 03.06.17. Pielikumā Guntas Reķes veidotais materiāls par Bulduru Dārzkopības vidusskolas vēsturi, sākot no 1905. gada līdz mūsdienām.

Rakstu ievietoja Valdes locekle – direktore Anta Sparinska

 

Papildus bildes 1

Papildus bildes 2

Prezentācija par skolas vēsturi

 

 

 

www.bulduri.lv, Powered by Joomla! Joomla template by SiteGround