bulduru kursi A4 darzenkopiba 2018 janv

 Kursu "Dārzeņkopības pamati" programma 

1 13.01.2018. Ievads. Dārzkopības pamati. Augu uzbūve (botānika)
Augu fizioloģija
8 Gunta Krastiņa
2 14.01.2018. Dārzkopības pamati.Augu aizsardzība. 8 Jūlija Vilcāne
3 20.01.2018. Dārzkopības pamati. Augsne , tās sastāvs un īpašības. Latvijas augsnes, to ielabošana 8 Ilita Bērziņa
4 21.01.2018. Dārzkopības pamati. Augu ziemcietība un salcietība. Ekoloģiskie faktori, to ietekme uz audzēšanu. 8 Gunta Krastiņa
5 27.01.2018. Dārzkopības pamati. Augu augšanas faktori, to regulēšana. Nezāles, to ierobežošanas pasākumi un metodes. 8 Ilita Bērziņa
6 28.01.2018. Dārzkopības pamati. Augu aizsardzība. 8 Jūlija Vilcāne
7 03.02.2018. Dārzkopības pamati. Augu ķīmiskais satāvs un augu barošanās. Mēslošanas līdzekļi, to lietošana. 8 Ilita Bērziņa
8. 04.02.2018. Dārzeņu lietošana un audzēšana Latvijā un pasaulē. Dārzeņu uztura un ārstnieciskā vērtība. Dārzeņu klasifikācijas un to pielietošana audzēšanā. Reto dārzeņu iepazīšana. 8 Eleonora Mārciņa
9. 10.02.2018. Dārzeņu pavairošanas metodes. Sēklu un šķirņu izvēle. Nepieciešamais sēklu daudzums, ražotājfirmu izvēle. Sēklu un šķirņu izvēle, atbilstoši konkrētiem audzēšanas apstākļiem un mērķiem.  8 Līga Lepse
10. 17.02.2018. Dārzeņu sēja, stādīšana. Dēstu audzēšanas metodes, to izvēle konkrētiem audzēšnas apstākļiem. Praktiski padomi dēstu audzēšanā mācību siltumnīcā. 8 Mārīte Gailīte
11. 18.02.2018. Dārzeņu platību kopšanas pasākumi. Agrā un rudens raža. Ražas vākšana, atdzesēšana, realizācijas un uzglabāšanas īpatnības. Dažādas glabātavas. 8 Mārīte Gailīte
12. 03.03.2018. Siltumnīcu, lecekšu veidi un ierīkošanas īpatnības. Audzēšanas apstākļu nodrošināšana. Agrotīkla izmantošana. Mācību siltumnīcas iekārtojuma un aprīkojuma iepazīšana. 8 Mārīte Gailīte
13. 04.03.2018. Kāpotaugu dažādība un to izmantošana, audzēšanas īpatnības dažādos apstākļos. Populārāko kāpostu audzēšanas īpatnības 8 Mārīte Gailīte
14. 17.03.2018. Sakņaugu audzēšana. Burkānu, biešu un citu sakņaugu audzēšanas 8 Līga Lepse
15. 18.03.2018. Sīpolaugu audzēšana. Sīpoli, puravu, ķiploku audzēšana. 8 Līga Lepse
16. 07.04.2018. Zaļumu izmantošana un audzēšana Latvijā 8 Eleonora Mārciņa
17. 08.04.2018. Siltumprasīgo kultūru audzēšanas īpatnības. Ķirbjaugu(t. sk. gurķu) audzēšana laukā. Pākšaugu izmantošana uzturā un augsnes ielabošanai. Audzēšanas īpatnības. 8 Eleonora Mārciņa
18. 14.04.2018. Tomātu un piparu audzēšana. 8 Mārīte Gailīte
19. 28.04.2018. Gurķu audzēšana siltumnīcās, dažādi audzēšanas varianti, termiņi. 8 Mārīte Gailīte
20. 12.05.2018. Garšaugu audzēšana un izmantošana. Pakāpeniska audzēšana un audzēšanas kalendāra izstrādāšana. Reto dārzeņu audzēšanas īpatnības. Dārzeņu kolekcijas iepazīšana 8 Līga Lepse
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!