APMĀCĪBAS APLIECĪBAS IEGŪŠANAI UN PAGARINĀŠANAI OTRĀS KLASES AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJIEM

Augu aizsardziiba20.02.2018
21.02. un 22.02. 2018
23.02.2018. *
Eksāmens VAAD tests 
11:00-16:00
9:00-13:00
9:00-13:00
14:00 
 *Apmācības apliecības PAGARINĀŠANAI notiek vienu dienu 23.02.2018. no 9:00 līdz 13:00, VAAD tests plkst.14:00

 

 

Apmācību MAKSA apliecības iegūšanai

85.00 EUR (t. sk. PVN)

    

Apmācību MAKSA apliecības pagarināšanai

40.00 EUR (t. sk. PVN)

 

Pieteikšanās Apmācību norises vieta Cenā iekļauts Līdzi jāņem
Līdz 18.02.2018. Bulduru Dārzkopības vidusskola, Viestura iela 6, Jūrmala. Izdales materiāli, Valsts augu aizsardzības dienesta pārbaudījums (tests) un APLIECĪBA. Fotogrāfija (izmērs 3x4 cm)

 

 

Rezervē sev vietu,
rakstot vai zvanot Laimai Lūsei
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T. +371 29468644

 

Galvenās apmācību tēmas

Galvenās apmācību tēmas

caterpillar-3111734 1280

  1. Augu aizsardzība, reglamentējošie normatīvie akti.
  2. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācija, marķējums, uzskaite, lietošanas ierobežojumi.
  3. Kultūraugu slimības, kaitēkļi, augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes.
  4. Nezāles, to klasifikācija un bioloģiskās īpašības.
  5. Integrētā augu aizsardzība, profilakse, augu aizsardzības līdzekļi.
  6. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks, darba aizsardzības prasības.
  7. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.
  8. Rīcība ārkārtas gadījumos.

Rezervē sev vietu, rakstot Laimai Lūsei
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
T. +371 29468644

www.bulduri.lv, Powered by Joomla! Joomla template by SiteGround