Mēs piedāvājam

Vairāk rakstu...

 1. BDV-2018/5 - Ķīmijas un meristēmu laboratoriju aprīkojums
 2. BDV-2018/4 - Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa telpu remonts
 3. Tirgus izpēte: Zvērināta revidenta pakalpojuma sniegšana
 4. BDV-2018/2 - Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa telpu remonts
 5. Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 6. Tirgus izpēte: Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas pakalpojums Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 7. Tirgus izpēte: Juridisko pakalpojumu sniegšana Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 8. PĀRTRAUKTS BDV-2017/18 - Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 9. BDV-2017/17 - Atdzelžošanas iekārtu un sūkņu stacijas iegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 10. BDV-2017/16 - Tīkla maršrutizētājs un portatīvie datori Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 11. PĀRTRAUKTS BDV-2017/15 - Tīkla maršrutizētājs un portatīvie datori Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 12. BDV-2017/12 - Mācību laboratoriju aprīkojums Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 13. BDV-2017/13 - Ķīmijas mācību laboratorijas aprīkojums Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 14. BDV-2017/14 - Kosmētiskais remonts Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusā
 15. PĀRTRAUKTS - BDV-2017/11 - Kosmētiskais remonts Bulduru dārzkopības vidusskolas mācību korpusā
 16. BDV-2017/08 - Meristēmu mācību laboratorijas aprīkojums Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!