Izglītības programmas

Profesionālās vidējās izglītībasprogramma

RESTORĀNU PAKALPOJUMI

Iegūstamā kvalifikācija: BĀRMENIS
Organizē bāra darbu. Apkalpo viesus, pielietojot ātras un efektīvas metodes, kas nodrošina augstu kvalitāti. Pagatavo un pasniedz jauktos dzērienus, bāra uzkodas.Ar viesiem komunicē valsts valodā un svešvalodās.

Prasības uzņemšanai: vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība un viesmīļa kvalifikācija.

Mācību ilgums: 1 gads un 6 mēneši

Mācību valoda: latviešu

Īstenošanas forma: klātiene

Iegūstamais izglītības dokuments: diploms par profesionālo izglītību

Profesionālie mācību priekšmeti:

Runas un kustību kultūra – agūsiet pašapzinīgu runas veidu un tēlu, runas tehniku un runas situāciju elementu un kustību kultūras lomu pozitīvas saskarsmes veidošanā.

Tiesību pamati - veicina izpratni par pilsoniskās līdzdalības nozīmi sabiedrības un valsts veidošanā, par tiesiskuma lomu valsts un savstarpējās attiecībās.

Sanitārija un higiēna - sniedz informāciju par sanitārijas un higiēnas nozīmi viesmīlības nozarē, to ietekmējošiem normatīviem aktiem.

Bāra uzkodu gatavošanas tehnoloģija – sniedz izpratni ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos pamatos un receptūras izveidē.

Saskarsmes kultūra - attīsta pozitīvu saskarsmi, sniedz zināšanas par klientu vajadzībām un veicina prasmes viesu apkalpošanā.

Bāra tehniskai aprīkojums un noformējums – sniedz zināšanas par iekārtām un aprīkojumu, par iekārtu uzbūvi un lietošanu un kopšanu.

Bāra dokumentācija un norēķinu sistēmas – māca sastādīt uzskaites dokumentāciju, kā arī veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus.

Darba un vides aizsardzība - iepazītina ar darba aizsardzības likumdošanu un tās pielietojumu viesmīlības uzņēmumos.

Bāra darba organizācija – māca veidot pozitīvu tēlu, izmantojot profesionālas iemaņas.

Dzērienu klasifikācija – apgūsiet raksturot dzērienu vēsturi, pasniegšanas tradīcijas un īpatnības.

Uzturmācības pamati – iepazīsieties ar uzturvielu sastāvu pārtikas produktos un dzērienos.

Viesu apkalpošanas organizācija - apgūst kvalitatīvu viesu apkalpošanu, organizē telpu un galdu sakārtošanu atbilstoši pasākumam un apkalpošanas veidam.

Uzņēmējdarbības pamati - par uzņēmuma veidošanu un dokumentāciju, marketingu un menedžmentu, finanšu līdzekļu plūsmu un piesaisti, nodokļiem un personāla politiku.

Profesionālā angļu valoda - veicināt kompetences līmeņa paaugstināšanu angļu valodas jomā, kā arī veicināt radošas personības izaugsmi.

Profesionālā krievu valoda - veicināt kompetences līmeņa paaugstināšanu krievu valodas jomā, kā arī veicināt radošas personības izaugsmi.

stadi_pukesSTĀDU AUDZĒŠANA

Kvalifikācija – dārzkopis (stādu audzētājs)

Speciālists darbam kokaudzētavās, stādu audzētavās, dārzu centros un dārzkopības uzņēmumos. Stādu audzētāji pazīst Latvijas klimatam piemērotākos kokus, krūmus un puķes, prot tos pavairot, izaudzēt, sagatavot realizācijai un pārdot. Šie speciālisti prot konsultēt klientu un pieņemt pasūtījumu.

Mācību ilgums: ar vidējo izglītību neklātienē - 2 gadi un 6 mēneši, ar vispārējo vidējo izglītību klātienē - 1 gads un 6 mēneši

Izglītības programmā:
Profesionālie mācību priekšmeti – botānika, augu fizioloģija, zemkopība, augsnes mācība, agroķīmija, darba aizsardzība, būves un komunikācijas, mašīnas un mehānismi kokaudzētavā, augu aizsardzība, bioloģiskā dārzkopība, augļkopība, dārzeņkopība, puķkopība, dendroloģija, apstādījumu augu audzēšana, tirgzinības pamati u.c.

Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktisko mācību laikā mācību saimniecībā  (augļu dārzā, dārzeņu un puķu kolekcijas laukos, siltumnīcās un parkā).

Kvalifikācijas prakse noris pie sadarbības partneriem – Latvijas kokaudzētavās un  stādu audzētavās.

Aicinām Jūs pievienoties dārzkopju saimei!

e-pastsThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mācību ekskursija

14.oktobrī izglītības programmas stādu audzēšana 1.K grupa ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetences apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros, devās ekskursijā pa Latvijas kokaudzētavām. Ekskursija notika aptverot divus profesionālos mācību priekšmetus - „Dendroloģija” un „Mašīnas un mehānismi kokaudzētavām”.

Kā pirmo apmeklējām stādaudzētavu SIA „Krogzeme” „Vīnkalniņos”, Viļķenes pagasta, Limbažu novadā. Mūs sagaidīja īpašniece Diāna Krogzeme, kas ir Bulduru Dārzkopības vidusskolas absolvente. Stādaudzētava Krogzeme ir stādaudzētava Vidzemē, kas dibināta 2009.gada vasarā, kur audzē zemeņu, upeņu un smiltsērkšķu stādus, kas tiek realizēti pārsvarā komercdārzu ierīkošanai. Tiek audzēti arī dekoratīvie lapu krūmi un skuju koki. Piedāvā arī tūjas dzīvžogiem, kā arī dažādu šķirņu tūju un kadiķu stādus konteineros, veigelas, klinšrozītes, spirejas un bārbeles. Turpmāk stādaudzētava specializēsies tikai upeņu stādu audzēšanā. Audzēkņiem tika doti praktiski padomi savas stādaudzēvas izveidei.

Tālāk mūsu ceļš turpinājās uz Lēdurgas dendroloģisko parku, kas atrodas Krimuldas novada Lēdurgā. Parku 1973. gadā uzsāka veidot Arvīds Janitēns. Ap 1993.gadu Nacionālā botāniskā dārza dendrologi profesora Raimonda Cinovska vadībā Lēdurgas dendroparkā konstatēja 939 koku un krūmu sugas, pasugas, varietātes un šķirnes. Ap 1999.gadu A.Janitenam parka uzturēšanas darbos sāk palīdzēt Karoļa Treja ģimene un turpina parka apsaimniekošanu līdz 2011.gadam. 2012. gada nogalē Krimuldas novada domē tiek pieņemts lēmums izveidot Lēdurgas dendroparku par Krimuldas novada struktūrvienību un 2013.gada februārī tiek atjaunota parka darbība. Audzēkņi iepazinās ar dendroparkā augošajiem visdažādākajiem augiem, dekoratīviem kokiem un krūmiem pat no tropiskajiem un subtropiskajiem apgabaliem.

Skolotāja Iveta Ozola

Mācību ekskursija

Šogad 5. aprīlī Stādu audzēšanas specialitātes 1K grupas audzēkņi ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetences apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros devās ekskursijā uz Jēkabpili, dārzniecību „Sedumi”.

Mūs sagaidīja dārzniecības direktors un līdzīpašnieks Sarmis Kalniņš un dārzniecības vadītāja Sandra Mediņa-Tolmane.

Praktisko mācību ekskursija notika mācību priekšmetos „Būves un komunikācijas”, tēma - „Siltumnīcu uzbūve un aprīkojums” un „Mašīnas un mehānismi kokaudzētavām”, tēma - „Mašīnas un mehānismi siltumnīcu aprīkojumā”. Mācību prakses mērķis - izprast siltumnīcu konstruktīvo uzbūvi, augu audzēšanas sistēmas, siltumnīcu darbā izmantojamo tehniku.

Dārzniecības vadītāja parādīja siltumnīcu kompleksu, kas aprīkots ar modernām tehnoloģijām, ļaujot precīzi regulēt mikroklimatu, nodrošinot augus ar barības vielām un mitrumu. Iegādāta podojamā mašīna, kas nodrošina dēstu iestādīšanu optimālā dziļumā, līdz ar to tie izaug vienādā lielumā.

"Sedumi"piedāvā dažādas gadalaikos aktuālas puķu sugas – prīmulas, leduspuķes, begonijas, nokarenos balkonaugus, krizantēmas, puansetijas, ciklamenas un citas puķes. Izmantojot savu izaudzēto produkciju, uzņēmums ir specializējies puķu piramīdu, toveru, arku apaudzēšanā.

Lekcija augu aizsardzībā

IMG_00892013. gada 28. martā skolā ar lekciju viesojās Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas pārstāvji.

Lekcijas tēmas bija: Normatīvo aktu prasības; kaitīgo organismu prognoze; administratīvo pārkāpumu kodekss (APK); darba drošība.

Pēc lekcijas, noliekot eksāmenu, bija iespēja iegūt II reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošana apliecību.

Šo iespēju izmantoja izglītības programmas „Dārzu un parku kopšana” klātienes un neklātienes audzēkņi, izglītības programmas „Stādu audzēšana” audzēkņi, kā arī Bulduru Dārzkopības vidusskolas pasniedzēji.

Skolotāja Iveta Ozola

Vieslekcija mācību priekšmetā "Dendroloģija"

IMG_63432013. gada 25. martā Bulduru Dārzkopības vidusskolā lekciju lasīja dendroloģe, brīvdārzniece un z/s „Igaijas” īpašniece Aija Kaškure.

Lekcijas tēmas:

 • Ainavas veidošanā nepietiekami novērtētās kokaugu īpašības un īpatnības. Kokaugu blīvstādījumi lielās un mazās ainavās. Autoceļu ainavas Latvijā šodien. Kokaugu formēšana. Jaunumi Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Ziemcietes un rozes.
 • Dendroloģes stāstījums tika papildināts ar fotogrāfijām no personiskā arhīva. Lektore dalījās gados krātajā pieredzē apstādījumu ierīkošanā, kopšanā un augu pavairošanā.

Lekciju apmeklēja izglītības programmas „Dārzu un parku kopšana” klātienes un neklātienes audzēkņi, izglītības programmas „Stādu audzēšana” audzēkņi, kā arī Bulduru Dārzkopības vidusskolas pasniedzēji.

Dendroloģijas skolotāja Iveta Ozola

Lekcija ainavu arhitektūrā

IMG_60552013.gada 12.martā notika Ainavu arhitektūras nozarei aktuāla lekcija „Koku apsaimniekošanas plānošana un koku aizsardzība būvniecības laikā”. Lekciju vadīja viens no zinošākajiem nozares speciālistiem: EAC sertificēts arborists, SIA "Alejas projekti" projektu vadītājs un Bulduru dārzkopības tehnikuma 1997.gada absolvents – Gvido Leiburgs. Uzņēmums SIA “Alejas projekti” ir arī viena no pozitīvākajām un pieredzes bagātām mūsu audzēkņu kvalifikācijas prakses vietām.

Lekciju klausījās izglītības programmas “Dārzu un parku kopšana” 4D grupa un 2D grupa, kā arī dārzkopji - stādu audzētāji - 1K grupa.

Lekcija tika veltīta kokaugu stādījumu plānošanas jautājumiem pilsētas vidē. Tika apskatīti būtiski jautājumi, kas jāņem vērā kokaugu audzēšanas, plānošanas, kā arī ierīkošanas un kopšanas praktiskajā darbībā. Lektors uzsvēra, ka ir būtiski trūkumi arī likumdošanas jautājumos, kurus būtu jāaktualizē, lai iegūtu pēc iespējas kvalitatīvāku rezultātu praksē.

G.Leiburgs dalījās pieredzē ar piemēriem plašā fotomateriālā, kuros bija vērojamas pieļautās kļūdas un arī pozitīvi piemēri, gan pie mums Latvijā gan citās valstīs, piemēram, Vācijā, kur kokaugu kopšanas un plānošanas jautājumi ir vairāk sakārtoti.

Ļoti vērtīga un pieredzes bagāta informācija, kas noderēs arī mūsu jaunajiem, topošajiem speciālistiem viņu praktiskajā pieredzē.

Apstādījumu plānošanas, veidošanas un kopšanas skolotāja – Nensija Priedīte

Dāvinājums

IMG_6308Daiļdārzniece, bioloģe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošā pētniece un docente, lauksaimniecības zinātņu doktore, kā arī 1978. gada Bulduru Dārzkopības vidusskolas absolvente Antra Balode, skolas bibliotēkai uzdāvināja 2010. gadā izdoto brošūru „Liliju slimības un kaitēkļi”.

Izdevums sagatavots Izglītības un zinātnes ministijas projekta ietvaros, apkopojot informāciju no literatūras par liliju slimībām un kaitēkļiem, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes veiktos pētījumus un autores ilggadīgo pieredzi liliju audzēšanā.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi izdevumā apkopoto informāciju varēs izmantot mācību priekšmetā „Augu aizsardzībā”, kā arī kopjot liliju stādījumus skolas parkā.

Skolotāja Iveta Ozola

Mācību ekskursija mācību priekšmetā „Būves un komunikācijas”

Šogad 13. februārī 1.K grupas audzēkņi ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetences apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001 ietvaros devās ekskursijā uz Getliņi EK--augsti tehnoloģisku un videi draudzīgu atkritumu ekoloģiskas apsaimniekošanas uzņēmumu.

Praktisko mācību ekskursija notika mācību priekšmetā „Būves un komunikācijas”. Tēma - „Siltumnīcu uzbūve un aprīkojums”. Mācību prakses mērķis - izprast siltumnīcu konstruktīvo uzbūvi, augu audzēšanas sistēmas. Izprast siltumnīcu aprīkojuma iespējas.

Siltumnīcas tiek apsildītas ar gāzi, kas veidojas atkritumu kalna dziļumos, tad tā tiek novadīta poligona energoblokā un pārvērsta enerģijā, kas nodrošina siltumnīcas darbību. 3000 kvadrātmetru plašajā siltumnīcā šobrīd aug 7400 tomātu stādu. Stādīšanai izvēlēti oranžie šķirnes ‘Beorange’ lielaugļu tomāti, jo tiem ir lielāka karotīna deva un palielināts bioloģiski aktīvo vielu saturs.

Siltumnīca ir aprīkota ar klimata kontroles vadības iekārtām, kuras pēc tehnologa nosacītiem parametriem nodrošina augu audzēšanai nepieciešamo vidi. Tomātus audzē minerālvatē, iekārtās dobēs, kuras atrodas 70 centimetru augstumā. Augu barošanai izmanto datorizētu mēslojuma jaukšanas un padeves programmu, kura nodrošina augiem nepieciešamās barības vielas. Barības šķīdums tiek pievadīts, izmantojot pilienveida laistīšanas sistēmu. Tomātu ziedu apputeksnēšanu nodrošina kamenes. Augu aizsardzībai pret kaitēkļiem tiek izmantoti to dabiskie ienaidnieki - spožlapsenes un plēsējērces. Šogad plānots siltumnīcu saimniecību paplašināt.

Skolotāja Iveta Ozola.

Mācību ekskursija Dendroloģijā

17. oktobrī 1.K grupas audzēkņi, kas pēc 1 gada un 6 mēnešu mācību ilguma iegūs kvalifikāciju dārzkopis – stādu audzētājs, devās mācību ekskursijā pa Kurzemes stādaudzētavām.

Kā pirmo apmeklējām Pētera Heimaņa z/s „Gulbji” Pūrē, kas specializācijas augļu koku un ogulāju stādu audzēšanā. Audzēkņi saņēma praktisku padomus augļu koku stādu audzēšanā un pavairošanā.

Tālāk viesojāmies a/s Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija, kur praktiskos padomos lazdu un pīlādžu audzēšanā, kopšanā un pavairošanā ar mums dalījās centra pētniece Inese Drudze.

Kokaudzētavā „Robežnieki” mūs sagaidīja tās īpašnieki Māris un Orisja Gajevski, kuri mūs iepazīstināja ar augu izvietojumu stādu tirdzniecības laukumā, pavairošanas siltumnīcām un jaunumiem dekoratīvo augu sortimentā, kā arī par to aizsardzības darbu plānošanu.

„Ģimenes uzņēmuma mērķis ir kaut nedaudz, bet tomēr, audzējot ziemcietes, padarīt mūsu zemi skaistāku, dodot iespēju ikvienam pašam veidot savu dārzu – savu mīlestības telpu” – tā par sevi stāsta SIA „Puķu lauki” saimnieki Sanita un Raivis Reinbergi. Viņi audzēkņiem stāstīja par produkcijas kvalitāti, audzēšanas tehnoloģijām un augu marķēšanu.

Jau vēlā pēcpusdienā bijām z/s „Bērziņi”, ka specializējas puķu stādu audzēšanā. Saimniecībā ir 2208 m² sezonas un dubultplēves siltumnīcas, 7000 m² laukumos atrodas no 120 līdz 140 tūkstoši iepodotu daudzgadīgo puķu stādi. Īpašnieki Iveta un Imants Bērziņi, audzēkņiem sniedza praktiskus padomus stādaudzētavas ierīkošanai jaunā vietā, kā arī izrādīja jaunākās tehnoloģijas, kas iegūtas ar Eiropas Savienības ELFLA fonda atbalstu pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”.

Dendroloģijas skolotāja Iveta Ozola.

prīmulasProfesionālās vidējās izglītības programma

DĀRZU UN PARKU KOPŠANA

Iegūstamā kvalifikācija: parka dārznieks

Speciālists, kurš veic darbus, kas saistīti ar ainavas, parku, dārzu veidošanu un kopšanu, plāno, organizē un vada savu darbu objektā un spēj lietot ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos pasākumus. Jaunie speciālisti mācību procesā mācās pazīt augus, prot tos lietot un kopt apstādījumos, orientējas dārza tehniskajā aprīkojumā.

 


Mācību ilgums:

ar pamatizglītību - 4 gadi
ar vispārējo vidējo izglītību - 2 gadi un 6 mēneši (neklātiene)
ar vispārējo vidējo izglītību - 1 gads un 6 mēneši (klātiene)

 

Mācību valoda: latviešu

Īstenošanas forma: klātiene un neklātiene

Iegūstamais izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītību

Izglītības programmā:

Profesionālie mācību priekšmeti - dendroloģija, puķkopība, dārzu plānošana, dārzu veidošana un kopšana, mērniecība, zīmēšana, darba aizsardzība, botānika un augu fizioloģija, apstādījumu augu audzēšana, profesionālā svešvaloda, u.c.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti - vidusskolas izglītība tiek nodrošināta 4 gadu programmā paralēli profesionālajiem mācību priekšmetiem. Vidusskolas izglītības programma izglītojamajiem ar pamatskolas izglītību balstoties uz vidusskolas priekšmetu standartiem, ar iespēju iegūt ISEC sertifikātu.

Kvalifikācijas prakse noris labākajos Latvijas apstādījumu ierīkošanas un kopšanas uzņēmumos.

Tālākās izglītības iespējas: turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēs un/vai strādāt profesijā.

 

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Profesijas dienas kopā ar uzņēmumu SIA "Labie koki"

2013.gada 17. aprīlī mūsu skolas parkā notika praktisko mācību sadarbības pasākums, tēma - "Kokaugu kopšana". SIA “Labie koki” speciālisti un to vadītājs, Bulduru Dārzkopības vidusskolas absolvents, arborists Edgars Neilands stāstīja un rādīja, kā pareizi novērtēt koka kvalitāti un sakopt tā vainagu. Demonstrēja nepareizus koku kopšanas piemērus un kā iegūt labu un kvalitatīvu rezultātu. Pasākumā piedalījās Parka dārznieku specialitātes 1D, 2D grupas, kā arī stādu audzēšanas 1K grupas audzēkņi.

Profesijas dienas kopā ar uzņēmumu SIA "Uzars"

2013.gada 15. un 16. aprīlī mūsu skolas parkā notika kopīgs sadarbības pasākums, kura tēma "Ceļu seguma ierīkošana un kopšana". Uzņēmuma SIA “Uzars” speciālisti mācīja mūsu skolas Parka dārznieku specialitātes 1D, 2D grupas, kā arī stādu audzēšanas 1K grupas audzēkņus praktiskajā darbā cietā ceļa seguma ierīkošanas darbā.

Pamatmērķis šim pasākumam - redzēt, izprast un iepazīt:
1.Ceļa segumu ierīkošanu un kopšanu – praktiskā darbībā
2. Pielietojamo mehānismu klāstu šāda veida darbiem:
 • Ceļa seguma pamata sagatavošanas darbus – augsnes izņemšana, pamatmateriāla (šķembu, smilts) iepildīšana, blīvēšana.
 • Augstuma atzīmju noteikšana un to uzmērīšana, pildot seguma pamatmateriālu.
 • Kritumu veidošana (šķērskritums, garenkritums).
 • Līdzināšanas sistēmas (no mazākas līdz lielākai).
 • Ieklāšanas tehniku, ceļa malu nostiprināšanas veidus un iespējas dažādās situācijās.
 • Materiālu piezāģēšana un šķelšana, kā arī tehnisko klāstu šādu darbu veikšanai.
 • Ieseguma materiāla piepildīšana ar smiltīm.
 • Kopšanas darbi – nezāļu likvidēšana, ceļa malu atduršana, slaucīšana, mazgāšana.

Šādas sadarbības iespēja ir vērtīgs ieguldījums audzēkņu profesionālajai apmācībai.

Paldies uzņēmumam par iespēju sadarboties!


Skolotāja profesionālā pilnveide

Skolotāja Iveta Ozola veic eksperta pakalpojumus un piedalās darba grupas sanāksmēs standarta pamatprasību izstrādei un pilnveidei profesijās „Dārzkopības tehniķis” un „Dārzkopis”.

Projekts notiek Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības attīstības nodaļā, kura īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001.

Skolotāju un audzēkņu profesinālā pilnveide

Bulduru Dārzkopības vidusskolas skolotāji kopā ar neklātienes izglītības programmas „Dārzu un parku kopšana” 1. un 2. kursa audzēkņiem profesionālās pilnveides nolūkos apmeklē Dobeles PIUAC rīkotās 10 dienu apmācības projekta „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā”, kas tiek realizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros. Projekta Nr.LLIV-340.

Mācības notiek Latvijas Valsts Augļkopības institūta telpās Dobelē no 2012. gada decembra līdz 2013. gada jūlijam. Apmācību semināros tiek lasītas gan teorētiskās lekcijas, gan veiktas praktiskās nodarbības Augļkopības institūta dārzā.

Lekciju tēmas:

 • Ābeļu audzēšanas tehnoloģiskie nosacījumi – vietas izvēle, dārza ierīkošana, stādīšana, kopšana, vainagu veidošana. Prakse – vainagu veidošana ābelēm. Lektors E. Rubauskis.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās ābeļu šķirnes, to raksturojums. Šķirņu izvēle atbilstoši konkrētai audzēšanas vietai un tehnoloģijai, augļu izmantošanas veidam. Prakse – dārzā un glabātavā. Praktiski veicamais - vainagu veidošana; vēlo šķirņu augļu degustācija. Lektore L. Ikase.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās ogulāju šķirnes. Audzēšanai Latvijā piemērotās vasaras un rudens aveņu, zemeņu, upeņu, jāņogu un ērkšķogu šķirnes. Stādīšana, kopšana, slimību un kaitēkļu ierobežošana. Ražas novākšana. Prakse – dārzā. Praktiski veicamais: krūmogulāju un aveņu krūmu veidošana, pareiza zaru izgriešana, dzinumu normēšana. Zemeņu stādījuma pavasara apkopšana. Lektore S. Strautiņa.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās bumbieru šķirnes. Bumbieru koku veidošanas īpatnības. Kaitēkļi, slimības, to ierobežošana. Prakse dārzā: potzaru un koku sagatavošana potēšanai, šķirņu pārpotēšana. Stumbru bojājumi, to apstrādāšana. Lektore B. Lāce.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās saldo un skābo ķiršu šķirnes. Kaitēkļi un slimības, to ierobežošana. Koku veidošanas principi. Prakse dārzā: agro saldo ķiršu šķirņu veidošana. Lektore S. Ruisa.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās plūmju šķirnes, to izvēles nosacījumi. Audzēšana, vainagu veidošana dažāda vecuma kokiem. Prakse – dārzā. Praktiski veicamais: koku vasaras veidošana, ražas retināšanas piemērotība. Lektore I. Grāvīte.

Skolotāja Iveta Oozla

Lekcija augu aizsardzībā

IMG_00892013. gada 28. martā skolā ar lekciju viesojās Valsts augu aizsardzības dienesta Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas pārstāvji.

Lekcijas tēmas bija: Normatīvo aktu prasības; kaitīgo organismu prognoze; administratīvo pārkāpumu kodekss (APK); darba drošība.

Pēc lekcijas, noliekot eksāmenu, bija iespēja iegūt II reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošana apliecību.

Šo iespēju izmantoja izglītības programmas „Dārzu un parku kopšana” klātienes un neklātienes audzēkņi, izglītības programmas „Stādu audzēšana” audzēkņi, kā arī Bulduru Dārzkopības vidusskolas pasniedzēji.

Skolotāja Iveta Ozola

Skolotāju un audzēkņu apmācība

Bulduru Dārzkopības vidusskolas skolotāji kopā ar neklātienes izglītības programmas „Dārzu un parku kopšana” 1. un 2. kursa audzēkņiem profesionālās pilnveides nolūkos apmeklē Dobeles PIUAC rīkotās 10 dienu apmācības projekta „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā”, kas tiek realizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. ietvaros. Projekta Nr.LLIV-340.

Mācības notiek Latvijas Valsts Augļkopības institūta telpās Dobelē no 2012. gada decembra līdz 2013. gada jūlijam. Apmācību semināros tiek lasītas gan teorētiskās lekcijas, gan veiktas praktiskās nodarbības Augļkopības institūta dārzā.

Lekciju tēmas:

 • Ābeļu audzēšanas tehnoloģiskie nosacījumi – vietas izvēle, dārza ierīkošana, stādīšana, kopšana, vainagu veidošana. Prakse – vainagu veidošana ābelēm. Lektors E. Rubauskis.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās ābeļu šķirnes, to raksturojums. Šķirņu izvēle atbilstoši konkrētai audzēšanas vietai un tehnoloģijai, augļu izmantošanas veidam. Prakse – dārzā un glabātavā. Praktiski veicamais - vainagu veidošana; vēlo šķirņu augļu degustācija. Lektore L. Ikase.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās ogulāju šķirnes. Audzēšanai Latvijā piemērotās vasaras un rudens aveņu, zemeņu, upeņu, jāņogu un ērkšķogu šķirnes. Stādīšana, kopšana, slimību un kaitēkļu ierobežošana. Ražas novākšana. Prakse – dārzā. Praktiski veicamais: krūmogulāju un aveņu krūmu veidošana, pareiza zaru izgriešana, dzinumu normēšana. Zemeņu stādījuma pavasara apkopšana. Lektore S. Strautiņa.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās bumbieru šķirnes. Bumbieru koku veidošanas īpatnības. Kaitēkļi, slimības, to ierobežošana. Prakse dārzā: potzaru un koku sagatavošana potēšanai, šķirņu pārpotēšana. Stumbru bojājumi, to apstrādāšana. Lektore B. Lāce.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās saldo un skābo ķiršu šķirnes. Kaitēkļi un slimības, to ierobežošana. Koku veidošanas principi. Prakse dārzā: agro saldo ķiršu šķirņu veidošana. Lektore S. Ruisa.
 • Latvijas apstākļiem audzēšanai piemērotās plūmju šķirnes, to izvēles nosacījumi. Audzēšana, vainagu veidošana dažāda vecuma kokiem. Prakse – dārzā. Praktiski veicamais: koku vasaras veidošana, ražas retināšanas piemērotība. Lektore I. Grāvīte.

Skolotāja Iveta Oozla

Vieslekcija mācību priekšmetā "Dendroloģija"

IMG_63432013. gada 25. martā Bulduru Dārzkopības vidusskolā lekciju lasīja dendroloģe, brīvdārzniece un z/s „Igaijas” īpašniece Aija Kaškure.

Lekcijas tēmas:

 • Ainavas veidošanā nepietiekami novērtētās kokaugu īpašības un īpatnības. Kokaugu blīvstādījumi lielās un mazās ainavās. Autoceļu ainavas Latvijā šodien. Kokaugu formēšana. Jaunumi Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Ziemcietes un rozes.
 • Dendroloģes stāstījums tika papildināts ar fotogrāfijām no personiskā arhīva. Lektore dalījās gados krātajā pieredzē apstādījumu ierīkošanā, kopšanā un augu pavairošanā.

Lekciju apmeklēja izglītības programmas „Dārzu un parku kopšana” klātienes un neklātienes audzēkņi, izglītības programmas „Stādu audzēšana” audzēkņi, kā arī Bulduru Dārzkopības vidusskolas pasniedzēji.

Dendroloģijas skolotāja Iveta Ozola

Lekcija ainavu arhitektūrā

IMG_60552013.gada 12.martā notika Ainavu arhitektūras nozarei aktuāla lekcija „Koku apsaimniekošanas plānošana un koku aizsardzība būvniecības laikā”. Lekciju vadīja viens no zinošākajiem nozares speciālistiem: EAC sertificēts arborists, SIA "Alejas projekti" projektu vadītājs un Bulduru dārzkopības tehnikuma 1997.gada absolvents – Gvido Leiburgs. Uzņēmums SIA “Alejas projekti” ir arī viena no pozitīvākajām un pieredzes bagātām mūsu audzēkņu kvalifikācijas prakses vietām.

Lekciju klausījās izglītības programmas “Dārzu un parku kopšana” 4D grupa un 2D grupa, kā arī dārzkopji - stādu audzētāji - 1K grupa.

Lekcija tika veltīta kokaugu stādījumu plānošanas jautājumiem pilsētas vidē. Tika apskatīti būtiski jautājumi, kas jāņem vērā kokaugu audzēšanas, plānošanas, kā arī ierīkošanas un kopšanas praktiskajā darbībā. Lektors uzsvēra, ka ir būtiski trūkumi arī likumdošanas jautājumos, kurus būtu jāaktualizē, lai iegūtu pēc iespējas kvalitatīvāku rezultātu praksē.

G.Leiburgs dalījās pieredzē ar piemēriem plašā fotomateriālā, kuros bija vērojamas pieļautās kļūdas un arī pozitīvi piemēri, gan pie mums Latvijā gan citās valstīs, piemēram, Vācijā, kur kokaugu kopšanas un plānošanas jautājumi ir vairāk sakārtoti.

Ļoti vērtīga un pieredzes bagāta informācija, kas noderēs arī mūsu jaunajiem, topošajiem speciālistiem viņu praktiskajā pieredzē.

Apstādījumu plānošanas, veidošanas un kopšanas skolotāja – Nensija Priedīte

Dāvinājums

IMG_6308Daiļdārzniece, bioloģe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošā pētniece un docente, lauksaimniecības zinātņu doktore, kā arī 1978. gada Bulduru Dārzkopības vidusskolas absolvente Antra Balode, skolas bibliotēkai uzdāvināja 2010. gadā izdoto brošūru „Liliju slimības un kaitēkļi”.

Izdevums sagatavots Izglītības un zinātnes ministijas projekta ietvaros, apkopojot informāciju no literatūras par liliju slimībām un kaitēkļiem, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes veiktos pētījumus un autores ilggadīgo pieredzi liliju audzēšanā.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi izdevumā apkopoto informāciju varēs izmantot mācību priekšmetā „Augu aizsardzībā”, kā arī kopjot liliju stādījumus skolas parkā.

Skolotāja Iveta Ozola

4D mācību grupas kursa darbu izstrāde

Šobrīd izglītības programmas „Dārzu un parku kopšana” Parka dārznieka specialitātes 4D grupas audzēkņi mācību priekšmetā „Dārzu plānošana” izstrādā kursa darbu. Katram audzēknim ir uzdevums – veikt esošās teritorijas analīzi (noteikt skatu punktus, veikt ainavas vizuāli estētisko vērtēšanu, izanalizēt ekoloģiskos apstākļus, veikt teritorijas fotofiksāciju) un pamatojoties uz izstrādāto projektēšanas uzdevumu, sniegt savus priekšlikumus teritorijas apstādījumu izveidei.

Mācību ekskursija Dendroloģijā

Šogad 17. oktobrī 1.K grupas audzēkņi, kas pēc 1 gada un 6 mēnešu mācību ilguma iegūs kvalifikāciju dārzkopis – stādu audzētājs, devās mācību ekskursijā pa Kurzemes stādaudzētavām.

Kā pirmo apmeklējām Pētera Heimaņa z/s „Gulbji” Pūrē, kas specializācijas augļu koku un ogulāju stādu audzēšanā. Audzēkņi saņēma praktisku padomus augļu koku stādu audzēšanā un pavairošanā.

Tālāk viesojāmies a/s Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija, kur praktiskos padomos lazdu un pīlādžu audzēšanā, kopšanā un pavairošanā ar mums dalījās centra pētniece Inese Drudze.

Kokaudzētavā „Robežnieki” mūs sagaidīja tās īpašnieki Māris un Orisja Gajevski, kuri mūs iepazīstināja ar augu izvietojumu stādu tirdzniecības laukumā, pavairošanas siltumnīcām un jaunumiem dekoratīvo augu sortimentā, kā arī par to aizsardzības darbu plānošanu.

„Ģimenes uzņēmuma mērķis ir kaut nedaudz, bet tomēr, audzējot ziemcietes, padarīt mūsu zemi skaistāku, dodot iespēju ikvienam pašam veidot savu dārzu – savu mīlestības telpu” – tā par sevi stāsta SIA „Puķu lauki” saimnieki Sanita un Raivis Reinbergi. Viņi audzēkņiem stāstīja par produkcijas kvalitāti, audzēšanas tehnoloģijām un augu marķēšanu.

Jau vēlā pēcpusdienā bijām z/s „Bērziņi”, ka specializējas puķu stādu audzēšanā. Saimniecībā ir 2208 m² sezonas un dubultplēves siltumnīcas, 7000 m² laukumos atrodas no 120 līdz 140 tūkstoši iepodotu daudzgadīgo puķu stādi. Īpašnieki Iveta un Imants Bērziņi, audzēkņiem sniedza praktiskus padomus stādaudzētavas ierīkošanai jaunā vietā, kā arī izrādīja jaunākās tehnoloģijas, kas iegūtas ar Eiropas Savienības ELFLA fonda atbalstu pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”.

Dendroloģijas skolotāja Iveta Ozola.

Konkurss "Labākais dārznieks"

Ir noslēdzies konkurss „Labākais dārznieks”, kurā savas zināšanas pārbaudīja izglītības programmas „Dārzkopība” 2.A un 3.A  mācību grupa un „Dārzu un parku kopšanas” 3.D mācību grupa specialitāšu topošie dārznieki. Konkurss risinājās divās kārtās:

1) Teorētiskā daļā izglītojamie pārbaudīja savas zināšanas augu atpazīšanā, latīnisko nosaukumu zināšanā mācību priekšmetos – dārzeņkopība, puķkopība, dendroloģija, botānika un augu fizioloģija, kā arī sniedza zināšanas apstādījumu veidošanā, mehanizācijā, augļkopībā un augsnes mācībā. Konkursa pirmā kārta notika 2012.gada 16.aprīlī.

2) Praktiskajā daļā – audzēkņi pārbaudīja savas zināšanas dažādu sēklu atpazīšanā, augļkoku potēšanā, augsnes uzrakšanā un dobes sagatavošanā, podiņu un kastu pildīšanā, kā arī pareizas iesēta auga etiķetes sagatavošanā. Konkursa otrā kārta notika 2012.gada 8.maijā.

Konkursa noslēgumā tika izvirzīti trīs labākie dārznieki savā grupā. Un tie ir:

2.A grupā

1.vieta – Anna Karlsone
2.vieta – Laura Rozentāle
3.vieta – Aiga Baumane

3.A grupā

1.vieta – Maira Mitrevica
2.vieta – Arta Zariņa
3.vieta – Santa Jaunzare

3.D grupā

1.vieta – Ilze Liepa
2.vieta – Madara Rozenšteine
3.vieta – Kristīne Brūvere

Kopvērtējumā konkursa „Labākais dārznieks” trīs grupu ietvaros ir:
1.vieta – Ilze Liepa
2.vieta – Anna Karlsone
3.vieta – Maira Mitrevica

Apsveicam visus konkursa dalībniekus ar iegūtajiem rezultātiem, novēlam izturību un izaugsmi tālāko zinību ieguvē, kļūstot par labiem speciālistiem savā nozarē!


Profesionāla mācību kūre Bulduros

Jau ilgāku laiku dārzu veidošanas speciālistu aprindās tiek uzsvērta nepieciešamība jauno parka dārznieku apmācībā aktīvāk sadarboties ar nozares profesionāļiem. Viens no dzirdamākajiem šīs idejas virzītājiem, dārzkopis, zālienu eksperts, Ansis Birznieks, nupat rādījis labu piemēru, kā no vārdiem tikt līdz darbiem, sadarbībā ar Bulduru skolotājiem organizējot zāliena mehanizētas ierīkošanas un kopšanas praktiskās nodarbības parka dārznieku 3D un 1P kursu audzēkņiem.

23. aprīļa rītā Bulduru dārzkopības vidusskolas parkā naski sāka rosīties čaklie „sniegpulkstenīši” – dārzu veidošanas uzņēmuma „Galantus” darbinieki Anša Birznieka vadībā gatavoja darbam gan no Rīgas, gan Ventspils atvesto zāliena ierīkošanas un kopšanas tehniku. Jāpiebilst, šī uzņēmuma arsenālā šobrīd ir, iespējams, Latvijā plašākais un profesionālākais zālienu veidošanas aprīkojums gan nelieliem dārziem, gan vairāku hektāru platībām un sporta laukumiem.

Pēc Anša ierosinājuma, audzēkņu darbs tika organizēts atsevišķos posmos jeb darba „stacijās”. Katrā šādā stacijā pieredzējušie „Galantus” darbinieki vispirms iepazīstināja ar konkrētiem zāliena ierīkošanas un kopšanas agregātiem, tad deva iespēju izmēģināt ierīces darbā arī audzēkņiem. Dienas gaitā katrs audzēkņu pāris darbojās secīgi visās stacijās, saņemot par vērīgu mācīšanos un veikto darbu atbilstošu speciālistu novērtējumu savā atskaites lapā. Zāliena pareizai izveidei nācās izprast plānoto virsmas profilu nospraušanu ar nivelieri, mācīties sagatavot augsni, izmantojot frēzi un motorķerru, arī planēt virsmu ar speciāliem grābekļiem un veltni. Praktisko mācību dienas rezultātā ierīkots zāliena laukums pie krāšņajām Bulduru puķu dobēm un skolas fasādes pusē veikta zāliena atjaunošana – vertikulēšana, aerācija, mēslošana un piesēšana, izmantojot attiecīgus agregātus. Darbi veikti centīgi un „celiņš”, kas neparedzēti „ierīkojies” jaunā zāliena viducī tikai apliecina, ka norise nebija datorsimulācija, bet īsts darbs, un Sembdner sējmašīna nav visvieglāk „pieradināmais” agregāts... Visu darbu veikšanai SIA „Galantus” sagādāja gan nepieciešamos darbarīkus, tehniku, degvielu, gan arī zāliena sēklas un minerālmēslus. Nākamajā dienā darba stacijās gūtā pieredze un vērtējums tika pārrunāts ar mācību priekšmeta Mašīnas un mehānismi apstādījumiem skolotāju, gala rezultātā saņemot atbilstošu atzīmi. Tomēr daudz vērtīgākas par atzīmēm bija gūtā pieredze, dažs labs „zilums”, kas radies mācoties savaldīt jaudīgos agregātus, un - aktīvākajiem un čaklākajiem – arī reāls uzņēmuma „Galantus” darba piedāvājums. Savukārt skolotājiem Nensijai un Kasparam gan laba sadarbības pieredze un ierosme turpmāko mācību stundu sagatavošanai, gan gandarījums un prieks, redzot patiesu interesi un darboties gribu audzēkņos.

Bulduru audzēkņu un skolotāju vārdā sakām lielu – paldies – Ansim, Avitai, Arnim, Intaram, Andim, Kasparam, Mārtiņam, Sergejam un visam „Galantus” kolektīvam par pacietību, izturību, devīgu un sirsnīgu attieksmi, un vēlmi dalīties pieredzē! Šāda „kūre” dod jaunu elpu ne tikai zālienam, bet arī parka dārznieku apmācībai Bulduros. Cerams, visi klātesošie guva stimulu turpināt izkopt savas zināšanas un prasmes, un, kaut arī skolā bieži vien gribas darīt visu ko, tikai ne mācīties, „Galantus” dārznieki smaidot saka – mācāmies ik brīdi, lai kļūtu vēl labāki!

Mācību priekšmeta „Mašīnas un mehānismi apstādījumos” skolotājs - Kaspars Vēveris

Lielā talka 2012

Otro gadu Lielās Talkas ietvaros Bulduru Dārzkopības vidusskolas jaunieši palīdz ierīkot skaistas puķu dobes Jūrmalā. Tāpēc  2012. gada 20.aprīlī izglītības programmas „Dārzu un parku kopšanas” 4.D un 1.P mācību grupas izglītojamie palīdzēja sakopt un izveidot ziemciešu puķu stādījumus skvērā pie Bulduru stacijas. Pirms tam tika veikta platības uzmērīšana un ziemciešu stādījumu plānošana puķu dobes ierīkošanai, tika sagatavotas stādāmās vietas un sastādīti ieplānotie augi, kas būs dekoratīvi visu veģetācijas periodu un priecēs mūs un Jūrmalas viesus.

Lekcija par zālienu sēklām

2012.gada 4. aprīlī tika organizēta tikšanās ar SIA „DOTNUVOS PROJEKTAI” pārstāvi – agronomi Ingu Freimani, kas iepazīstināja izglītības programmas „Dārzu un parku kopšana” klātienes nodaļas 1P un neklātienes nodaļas 1. kursa izglītojamos ar uzņēmuma piedāvāto DLF-TRIFOLIUM zāliena sēklu maisījumu klāstu, kas iedalīts divās grupās – TURFLINE un MASTERLINE sērijās.

TURFLINE aptver visas iespējamās patērētāja nepieciešamības - vai tam ir nepieciešams mauriņš sausām, karstām vietām vai ēnainām vietām vai, varbūt ir nepieciešams pret nodilumu izturīgs mauriņš ģimenes dārzam - Turfline plašais klāsts ir atbilde ikvienai no šīm nepieciešamībām!

MASTERLINE ir īpaši izveidota zālienu maisījumu grupa lietošanai profesionāļiem. Tie tiek izmantoti visā pasaulē un ir pareizā izvēle, ja nepieciešama augstākā kvalitāte.

Inga Freimane audzēkņus iepazīstināja ar abās sērijās pieejamo zāliena sēklu maisījumu klāstu, to atšķirībās uzsverot katras graudzāles īpašības kvalitatīva zāliena izveidē, uzsverot arī nepieciešamo ierīkošanas un kopšanas nozīmi.

DLF-TRIFOLIUM piedāvā vienu no pasaules lielākajām zālienu izpētes un audzēšanas programmām, kuras ietvaros cenšas nepārtraukti uzlabot šķirņu kvalitāti un izturību.

DLF–TRIFOLIUM ir pasaules lielākais zālaugu sēklu ražotājs un izplatītājs. Kompānijas meitas uzņēmumi atrodas Dānijā, Zviedrijā, Holandē, Beļģijā, Lielbritānijā, ASV, Francijā, Vācijā, Čehijā, Krievijā, Ķīnā un Jaunzēlandē.

Tikšanos organizēja mācību priekšmeta „Dārzu veidošanas un kopšanas„ skolotāja Nensija Priedīte

      

Pamatkurss apstādījumu veidošanā

KursantiNo 2011.gada 11.novembra līdz 2012.gada 10.martam Bulduru Dārzkopības vidusskolā notika Apstādījumu veidošanas pamatkurss, nodarbībās varēja iegūt pamatzināšanas dažādās tēmās, kas saistītas ar apstādījumu plānošanu, ierīkošanu un kopšanu. Kursu lektori ir gan pieredzes bagāti mūsu skolas pasniedzēji, kā arī Latvijā plaši pazīstami savas nozares profesionāļi.

Arī nākamajā mācību gadā tiek plānoti šāda veida kursi, par kuriem plašāku informāciju varēs iegūt no 2012.gada 4.jūnija izglītības iestādes mājas lapā www.bulduri.lv sadaļā Izglītības programmas – Kursi.

 

Audzēkņu pētnieciskais darbs

Profesionālās izglītības pētnieciskais darbs ir būtiska mācību procesa sastāvdaļa.

Izstrādājot pētniecisko darbu, jaunieši mācās savākt un apkopot informāciju, analizējot to, pieņemt lēmumus, organizēt un vadīt pētījumu, novērtēt iegūtos rezultātus. Tāpēc Bulduru Dārzkopības vidusskolā katru gadu tiek veikti pētnieciskie darbi par dažādiem tematiem.

Šogad IP „Dārzu un parku kopšana” 1. D mācību grupas audzēkņi M. Langzāms un M. Bērziņš izstrādāja darbu „Kalifornijas sarkanās sliekas un biohumuss”, A. Amatniece un A. Bērziņa – „Ārstniecības augi”. Minētie audzēkņi piedalījās pētniecisko darbu konkursā – konferencē „Skolēni eksperimentē!”Jūrmalas pilsētā. A. Amatniece un A. Bērziņa ieguva 2. vietu, bet M. Langzāms un M. Bērziņš – atzinīgas rakstu par piedalīšanos konkursā.

Apsveicam!

I.Bērziņa - vides zinību skolotāja

Dāvinājums skolai

Bioloģijas zinātņu doktors, puķkopis, selekcionārs un kolekcionārs, 1966. gada Bulduru Dārzkopības vidusskolas absolvents Jānis Rukšāns, skolas bibliotēkai pasniedza dāvanu – ASV izdotās grāmatas. 2007. gadā iznākušo "Buried Treasures, Finding and Growing the World's Choicest Bulbs", kurā aprakstītas gandrīz 30 ekspedīcijas dažādos kalnu masīvos Vidusāzijā, Karpatos, Krimā, Balkānos, Mazāzijā un citur, kur tika meklētas un vāktas jaunas, maz zināmas augu sugas.

2010.gadā iznākušo grāmatu "Crocuses" – monogrāfiju par krokusiem. Grāmatā sīki aprakstītas gandrīz visas uz zemeslodes augošās krokusu sugas, kuru aprakstus papildina vairāk nekā 300 autora krāsu foto.

Tika uzdāvināta arī Gunas Rukšānes grāmata „Dārznieks un revolucionārs”, kurā aprakstītas Jāņa Rukšāna ekspedīcijas pa Vidusāzijas mīnu laukiem, meklējot puķu sīpolus, gan viņa sarunas ar grāmatas autori par puķēm, to sugām, audzēšanu un selekciju, gan Jāņa Rukšāna skatījums uz Atmodas laiku un cilvēkiem.

I. Ozola - dendroloģijas skolotāja

Mācību prakse priekšmetā-Mašīnas un mehāniskmi apstādījumiem.

2011. gada 29. novembrī ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā” ietvaros izglītības programmas “Dārzu un parku kopšana” 3D un 1P kursu audzēkņi kopā ar skolotāju Kasparu Vēveri piedalījās aktivitātē–mācību prakse pie darba devēja–mācību priekšmetā Mašīnas un mehānismi apstādījumiem.

Tirdzniecības centra Stokker, Rīgā, Krasta ielā, darbinieki sagaidīja Bulduriešus ar veselu dārza tehnikas parādi. Audzēkņi iepazina Fiskars un citu firmu rokas instrumentus, aplūkoja dažādus pļaujmašīnu un citas zāliena tehnikas modeļus, un, veikala speciālistu vadībā, salīdzināja to īpašības, nolūkojot piemērotus rīkus savai turpmākajai profesionālajai darbībai. Pasākuma “nagla” bija iespēja izmēģināt darbībā jaunākos zāliena traktoru un raideru modeļus.

Pēcpusdienā ērtais autobuss Bulduriešus vizināja uz Tukumu. IKU “Eduards” atraktīvais saimnieks Aldis izrādīja daudzfunkcionālo traktoriņu Avant ar daudzajiem, dārzu darbos noderīgajiem, uzkares rīkiem. Brašākie Bulduru zēni un meitenes piedalījās veiklas braukšanas sacensībās. Mājupceļā, apspriežot bagātīgos dienas notikumus, uz kārā zoba likām sacensību uzvarētāju–Gunta un Zanes–balvā izcīnītās gardās konfektes.

Rakstot atsauksmes par prakses laikā redzēto, audzēkņi atzinīgi novērtēja iespēju praktiski gūt zināšanas par dārzkopības tehniku. Atbildot uz jautājumu, kuru no redzētajiem rīkiem jaunieši izvēlētos kā pirmo, noderīgāko savā darbā, vairums deva priekšroku Avant traktoram, neskatoties uz tā iespaidīgo cenu–ap 40 tūkstoši eiro par dārza darbiem nokomplektētu traktoru. Nu ko–mūsu jaunieši ir gatavi strādāt intensīvi un pelnīt daudz!

Mācību prakse kokaudzētavā "Baltezers".

2011.gada 11.oktobrī ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā” ietvaros, Parka dārzniekiem mācību priekšmetā Dārzu veidošana un kopšana mācību prakse notika kokaudzētavā „Baltezers”, to vadīja SIA „Kokaudzētava Baltezers” ainavu arhitekte un dārzniece Anita Kazaka. Prakses laikā Parka dārznieki ieguva zināšanas par kvalitatīvu stādāmo materiālu, tā iegādi, stādīšanas tehnoloģijām lapu un skuju koku un krūmu grupām, to kopšanu, grupu un kompozīciju izveidi.

Jauna sēklu kolekcija dendroloģijas mācību klasei.

dendrologija2012. gada februārī skolas dendroloģijas kabinets saņēma dāvanu no A/S Latvijas valsts meži–dekoratīvo kokaugu sēklu kolekciju, kas sastāvēja no 100 dekoratīvo kokaugu taksoniem, no kuriem 60 bija lapu kokaugu un 40 skuju kokaugu nosaukumi. Starp tiem bija arī tādi retumi kā tūbainā purvmirte (Myrica gale var. tomentosa), akmens bērzs (Betula ermanii), zaļais paalksnis (Alnus viridis), Mongolijas liepa (Tilia mongolica), Frēzera baltegle (Abies fraseri), Sitkas egle (Picea sitchensis) u.c.

Dendroloģijas kabinetā vairāku tūkstošu herbarizētu augu un  čiekuru kolekcijai tagad  pievienosies arī šī sēklu kolekcija.

Šīs kolekcijas ļaus audzēkņiem labāk iemācīties un iegūt praktiskās iemaņas dendroloģijā–mācībā par kokaugiem.

I. Ozola - dendroloģijas skolotāja

Mācību ekskursija "Augu aizsardzībā"

2011.gada 25.novembrī 3.A (IP „Dārzkopība”) un 4.D (IP „Dārzu un parku kopšana") mācību grupas audzēkņi ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā” Līguma Nr. 2010/0103/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/062 ietvaros apmeklēja SIA „Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”, kas atrodas Rīgā, Struktoru ielā 14A. Mācību prakse notika mācību priekšmeta “Augu aizsardzība ietvaros”. Centra vadītāja I. Priekule iepazīstināja ar likumdošanu un institūcijām augu aizsardzības jomā Latvijā, bet herbaloģijas un entomoloģijas grupas, laukaugu un augļaugu fitopatoloģijas grupas speciālisti – ar izmēģinājumu rezultātiem augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes noteikšanā.

Topošajiem dārzkopības speciālistiem bija iespēja darboties arī praktiski – nezāļu, kultūraugu kaitēkļu un slimību, sēklu dīgtspējas, 1000 sēklu masas noteikšanā, kā arī iepazīt individuālos aizsardzības līdzekļus, ko izmanto veicot smidzināšanu pret slimībām un kaitēkļiem.

Seminārs "Kokaugu kopšana" 21.11.-22.11.2011

No 21. līdz 22.novembrim Bulduru Dārzkopības vidusskolā ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā”, Līguma Nr. 2010/0103/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/062, ietvaros norisinājās izglītības programmas "Dārzu un parku kopšana" seminārs "Kokaugu kopšana". Seminārā piedalījās topošie parka dārznieki no 3.D, 4D grupām.

Semināra uzdevums bija padziļināti iepazīties ar kokaugu (izceļot koku) augšanas vietas nozīmi, koka uzbūvi, augšanas norisi, aizsardzības pasākumiem, koka vainaga veidošanos un tā mākslīgu  veidošanu, kā arī tehniskajiem paņēmieniem kokaugu kopšanā un pielietotajiem mehānismiem, veicot šos pasākumus.

Semināra mērķis: arborista vadībā nostiprināt zināšanas kokaugu stādījumu augšanas un veidošanas pamatprincipos.

Semināra tēmas: koks, uzbūve un augšanas specifika; kati jeb kabi (codit); vainaga variācijas un to kopšana; griešana; kopšanas cikliskuma nepieciešamība; koku un to vainagu nostiprināšana; koki ar vairākām asīm; krūmi; liānas; koku vainagu veidošanas darba vide un instrumenti.

Semināru vadīja SIA “Labie koki” valdes priekšsēdētājs Edgars Neilands ar arboristu komandu trīs cilvēku sastāvā.

Semināru sagatavoja un praktiskās nodarbības vadīja IP "Dārzu un parku kopšana" vadītāja Nensija Priedīte.

Mācību iespējas NEKLĀTIENĒ

Piedāvājam apgūt sekojošas profesijas (ar 12 klašu izglītību, maksas izglītības programmas):

 • Parka dārznieks;
 • Dārzkopis stādu audzētājs;
 • Floristikas speciālists

Nepieciešamie dokumenti:

 • Diploms par vidējo izglītību;
 • 2 fotogrāfijas;
 • Pases kopija (uzrādot pasi);
 • Uzvārda maiņas dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).

Mācību maksa visās NEKLĀTIENES izglītības programmās Dārzu un parku kopšana, Floristikas pakalpojumi, Stādu audzēšana par vienu mācību sesijas nedēļu ir apstiprināta 81,00 euro apmērā. Visa neklātienes programmas apguve 2,5 gados sastāv no 21 mācību nedēļas.

Esi gaidīts Bulduru Dārzkopības vidusskolā!

Nāc mācīties skolā ar gadsimtu ilgām tradīcijām un stabilām vērtībām.

viesnica_recepProfesionālās vidējās izglītības programma

VIESNĪCU PAKALPOJUMI

 

Iegūstamā kvalifikācija:

Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Tev ir unikāla iespēja apskatīt pasauli un satikt interesantus cilvēkus!

Mācību ilgums: ar pamatizglītību - 4 gadi

ar vispārējo vidējo izglītību - 1 gads un 6 mēneši

Mācību valoda: latviešu

Īstenošanas forma: klātiene

Iegūstamais izglītības dokuments: diploms par vidējo profesionālo izglītību

 

 

Izglītības programmā:
Profesionālie mācību priekšmeti - tūrisma pamati, viesmīlības mācība, viesnīcu dienesti, runas un kustības kultūra, telpu estētika un dizains, preču zinības, tiesību pamati, viesu apkalpošana un ēdināšanas kultūra, ekoloģija, telpu uzkopšanas tehnoloģija.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti - vidusskolas izglītības programma izglītojamajiem ar pamatskolas izglītību balstoties uz vidusskolas priekšmetu standartiem, ar iespēju iegūt sertifikātu.

Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse - noris prestižākajās Rīgas un Latvijas viesnīcās, kā arī piedāvājam iespēju uz A/S Tallink prāmjiem.

 

Kas Tu būsi, ja mācīsies šajā specialitātē – saimnieks viesu mājā vai viesnīcā un restorāna mājīguma burvis. Vēl kāda svarīga lieta, viesnīcu biznesā  darbinieki smaida un ir jaukā noskaņojumā, ar labām manierēm un precizitāti. Viesi ieradīsies pie Tevis no dažādām valstīm, tādēļ lieti noderēs svešvalodas zināšanas. Bez tam, Tev būs jāprot darboties komandā, lai spētu sniegt palīdzīgu roku kolēģim.

 

Tālākās izglītības iespējas: turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēs un/vai strādāt profesijā.

1.kursā audzēkņi apgūst:

 • Sanitārija un higiēna-sniedz informāciju par sanitārijas un higiēnas nozīmi viesmīlības nozarē, to ietekmējošiem normatīviem aktiem.
 • Vides mācība–māca izprast vides problēmas Latvijā un pasaulē, uzzina par ekoloģiskiem faktoriem un to iedalījumu.
 • Tūrisma pamati–apgūst zināšanas par tūrisma attīstības vēsturi, par nozares daudzveidību un saistību ar citām nozarēm.
 • Telpu uzkopšanas tehnoloģijas pamati un saimnieciskais dienests–sniedz zināšanas par telpu uzkopšanas organizāciju, profesionālajiem aprīkojumiem un saimnieciskā dienesta funkcijām.
 • Preču uzskaite–iepazīstina ar viesmīlības uzņēmumos izmantojamo uzskaites dokumentāciju un tās aizpildīšanu.
 • Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati–izprot ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos pamatus un izprot receptūras izveidi.

2.kursā audzēkņi apgūst:

 • Latvijas un pasaules tūrisma piedāvājums-veido izpratni par tūrisma resursiem un to izmantošanu dažādos pasaules reģionos,mācās atpazīt veiksmīgus tūrisma galamērķus.
 • Viesmīlības mācība–attīsta pozitīvu saskarsmi, sniedz zināšanas par klientu vajadzībām un veicina prasmes viesu apkalpošanā.
 • Viesnīcu dienesti–apgūst zināšanas un prasmes par viesnīcas dienestu darbības pamatprincipiem, kas ietekmē viesu apkalpošanas kvalitāti.
 • Viesu apkalpošana un ēdināšanas kultūra–apgūst kvalitatīvu viesu apkalpošanu, organizē telpu un galdu sakārtošanu atbilstoši pasākumam un apkalpošanas veidam.

3.kursā audzēkņi apgūst:

 • Viesnīcas vide–sniedz zināšanas par telpu un interjers dizaina veidošanas pamatprincipiem, apgūst prasmes telpu arhitektūras plānojuma un iekārtojuma veidošanā.
 • Runas un kustības kultūra–agūst pašapzinīgu runas veidu un tēlu, runas tehniku un runas situāciju elementu un kustību kultūras lomu pozitīvas saskarsmes veidošanā.
 • Profesionālā angļu valoda–veicināt kompetences līmeņa paaugstināšanu angļu valodas jomā, veicināt radošas personības izaugsmi.

4.kursā audzēkņi apgūst:

 • Darba aizsardzība–iepazīties ar darba aizsardzības likumdošanu un tās pielietojumu viesmīlības uzņēmumos.
 • Tiesību pamati–veicina izpratni par pilsoniskās līdzdalības nozīmi sabiedrības un valsts veidošanā, par tiesiskuma lomu valsts un savstarpējās attiecībās.
 • Komercdarbība–attīsta spējas analizēt komercdarbības mērķus, veicina izpratni par komercdarbības mērogiem, attīstības perspektīvām un attīsta spējas risināt problēmas, formulēt un argumentēt savu viedokli.

Aicinām apgūt šo interesanto profesiju!

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      

Galda klājumi

Sadarbojoties metodiskajai komisijai  „Viesmīlība” un „Floristikas pakalpojumi”, mācību priekšmetā Viesu apkalpošana un ēdināšanas kultūra un  Augu dizains tika veidoti galda klājumi.

Veiksmes atslēga-sadarbība!

2011.gada 15. un 16. septembrī Bulduru Dārzkopības vidusskolas izglītības programmas „Viesnīcu pakalpojumi ” 2.kursa un izglītības programmas „Floristikas pakalpojumi” 4.kursa audzēkņi piedalījās seminārā „Viesmīlības industrijas uzņēmumu interjera dizains un floristika”.
Seminārs tika organizēts un vadīts sadarbībā ar darba devēju pārstāvjiem ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā” ietvaros.

Semināra mērķis – Materiālu daudzveidība dažāda tipa galdu klājuma veidos. Netradicionāli risinājumi.

Semināra norise:

1.daļa Kāzu muzejs Lizumā. Glāžu veidi un to pielietojums.

2.daļa Gulbenes–Alūksnes mazbānīša muzejs. Materiālu pielietojuma netradicionālie risinājumi.

3.daļa Leļļu muzejs Preiļos. Stils un etiķete caur gadsimtiem, prasme prezentēt ārējo tēlu ievērojot vispārpieņemtās uzvedības normas.

Semināra starplaikā audzēkņi piedalījās profesionālo prasmju konkursā  „Kreatīva pieeja viesmīlības industrijā 21.gs. - Folija”, tēma: Netradicionāla materiāla izmantošana avangarda galda klājumā.

Konkursa darba uzdevumi:

2.kursam – Izveidot no folijas galda traukus un piederumus, ar praktisko pielietojumu.

4.kursam – Izveidot no folijas galda noformējumu (dekors vai kompozīcija).

Noslēgumā izveidoto darbu prezentēšana, ievērojot publiskās runas un prezentācijas pamatnostādnes.

Prasmju konkursa īstenošanas laikā audzēkņi pilnveidoja profesionāli specifiskās iemaņas viesmīlības industrijā, attīstīja komunikatīvās prasmes sadarbojoties grupā. Tika rosināti pozitīvas motivācijas veidošanai pret apgūstamo specialitāti – Viesnīcu pakalpojumu speciālists un Floristikas speciālists.

 

Sadarbība ar darba devēju pārstāvjiem ir neatsverama pieredze un ieguvums, darboties kopā ar potenciālajiem darba devējiem reālā uzņēmumā, īstenojot mācību procesu.

Izbraukumu pie darba devējiem, kā arī semināram un prasmju konkursam nepieciešamo materiālu iegādi nodrošināja ESF projekta īstenošana.

Liels PALDIES darba devējiem par atsaucību, viesmīlīgu uzņemšanu un praktiskiem padomiem!

Vairāk rakstu...

 1. Dārzkopība
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!