fbpx

Pilsētvides un dizaina katedra

Specialitāte: Parka dārznieks

 • Mācību ilgums: pēc 9. klases: 4 gadi
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: 3.kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile

Parka dārznieka specialitāte ir VIDES DIZAINA NOZARES PROFESIJA, kas mūsdienās ierindojas pieprasītāko sarakstā. Skola 2018./19. mācību gadam ir radusi iespēju uzņemt vairāk audzēkņu valsts garantētās budžeta vietās, jo pagājušajos gados prakses un darba vietu piedāvājums vides profesionāļiem ar speciālizāciju parku plānošanā, veidošanā un kopšanā bija lielāks nekā jauno profesionāļu skaits.

Ja Tev patīk redzēt skaistu un sakoptu vidi sev apkārt, tad no visas sirds iesakām apgūt nepieciešamās prasmes Bulduru Dārzkopības vidusskolā, kas palīdzēs radošas idejas pārvērst realitātē!

Parka dārznieks ir speciālists, kurš veic darbus, kas saistīti ar ainavas, parku, dārzu veidošanu un kopšanu, plāno, organizē un vada savu darbu objektā un spēj lietot ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos pasākumus. Jaunie speciālisti mācību procesā mācās pazīt augus, prot tos lietot un kopt apstādījumos, orientējas dārza tehniskajā aprīkojumā.

Parka dārznieka profesijas apguvei ir ievērojami paplašināta mācību teritorija, kā rezultātā Bulduru Dārzkopības vidusskolā būs iespējams pilnvērtīgi īstenot praktiskās mācībās balstītu specialitātes apguvi, vienlaicīgi strādājot kopā ar citu profesiju audzēkņiem, piemēram, stādu audzētājiem un dārzkopjiem, kuriem tāpat kā parka dārzniekiem pārsvarā mācības notiek, praktiski darbojoties ārpus skolas sola.

Profesionālie mācību priekšmeti: 

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēkdrošība.

Tālākās izglītības iespējas: labākajiem audzēkņiem garanētas budžeta vieta Latvijas Lauksaimniecības univeristātē ainavu arhitektūras studiju programmā, kā arī iespējas turpināt mācības citās Eiropas augstskolās, tai skaitā tajās, ar kurām Bulduru Dārzkopības vidusskolai ir sadarbība.

Parka dārznieka PĀRZIN:

 • Apstādījumos pielietojamo augu sortimentu, botāniskos nosaukumus un augšanas prasības,
 • Augļu koku un krūmu sortimentu in augšanas prasības
 • Dārzeņu un garšaugu kultūru augšanas prasības
 • Augu fizioloģijas un botānikas pamatus
 • Augu stādīšanas, grupēšanas, kompozīcijas veidošanas principus un paņēmienus
 • Apstādījumu veidus, to plānošanai izvirzītās prasības
 • Augsnes tipus, īpašības un apstrādes īpatnības
 • Augsnes aizstājējus
 • Materiālus augu mulčēšanai un segšanai
 • Mēslošanas līdzekļus un to lietošanu
 • Augu aizsardzību
 • Mašīnas mehānismus un tehnoloģijas apstādījumu ierīkošanai un kopšanai
 • Ceļu un laukumu segumu ierīkošanas principus un paņēmienus
 • Segumu veidus un materiālu sortimentu
 • Arhitektūras mazo formu izbūves un uzstādīšanas principus un paņēmienus
 • Arhitektūras mazo formu veidus un sortimentu
 • Biznesa pamatus
 • Mērniecības instrumentus un to pielietošanu
 • Būvniecības noteikumus un darba likumdošanu
 • Darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus
 • Ekoloģiju, vides aizsardzību un vides kultūru
 • Psiholoģijas pamatius
 • Datorprogrammu lietošanu
 • Profesionālo svešvalodu

Pilsētvides un dizaina katedra

Specialitāte: Floristikas speciālists

 • Mācību ilgums: pēc 9. klases: 4 gadi
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: 3.kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile

Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) Floristikas speciālists mācās ne tikai ziedu kārtošanas mākslu, bet apgūst padziļinātu izpratni par augiem, to prasībām, izturību un nozīmi. Pateicoties šīm zināšanām, mūsu audzēkņi ir pieprasīti speciālisti darba tirgū un saņemtais diploms Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir īpaša kvalitātes zīme, kas būtiski uzlabo konkurētspēju un paver daudz plašākas iespējas savas profesijas pielietojumā.

Apgūstot Floristikas mākslu pie mums, tiks pilnveidotas prasmes arī zīmēšanā, krāsu mācībā, glezniecībā, kompozīcijā un grafikā. Tāpat Floristikas speciālisti tiek izglītoti kultūras un ziedu kārtošanas vēsturē.

Skolā tiek īstenota praktiskās mācībās balstīta specialitātes apguve, kas nozīmē, ka teoriju apgūsit praktiski darbojoties modernajā floristikas mācību telpā, inovatīvām tehnoloģijām aprīkotajā mācību siltumnīcā un mācību vajadzībām pielāgotajos skolas dārzos.

Mūsu skolā pieejamas lieliskas prakses iespējas, strādājot kopā ar Ēdināšanas un Viesnīcu pakalpojumu nozares audzēkņiem, noformējot galdus un telpas dažādiem saviesīgiem pasākumiem, kuri regulāri notiek skolā.

Kvalifikācijas prakses vietas jauniešiem ir iespēja izvēlēties pašiem: Bulduru Dārzkopības vidusskolā ik gadu tiek rīkotas uzņēmēju dienas, kur audzēkņiem tiek prezentēti uzņēmumi un prakses vietas, tādējādi topošajiem speciālistiem ir iespēja iepazīties ar potenciālajām darba vietām un darba devējiem, izvēloties sev piemērotāko darba vietu kvalifikācijas prakses veikšanai, kas nereti kļūst arī par pirmo darba vietu.

Mācību procesu nodrošina aktīvi un radoši pedagogi, kuri kopā ar audzēkņiem regulāri piedalās dāžada mēroga pasākumu noformēšanā. Neizpaliek arī konkursu apmeklējumi, kur nu jau par tradīciju ir kļuvušas tieši mūsu audzēkņu UZVARAS!

Profesionālie mācību priekšmeti: 

 • botānika,
 • augu fizioloģija,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • augsnes mācība,
 • agroķīmiju un augu aizsardzība u.c.

Pilsētvides un dizaina katedra

Specialitāte: Kokkopis / arborists

 • Mācību ilgums: klātienē: 1 gads
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile

Vērojot arboristus, tā vien gribas viņus saukt par SUPERVAROŅIEM, jo šī profesija patiesi prasa īpašu drosmi, fizisko sagatavotību un specifiskas profesionālās prasmes. Šī iemesla dēļ Kokkopis – arborists ir kļuvusi par mūsdienās pieprasītu un prestižu profesiju!

Šaja programmā tiks sagatavoti kokkopji (arboristi), kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.

Izglītības procesā izglītojamais apgūst profesionālās kompetences:

 1. atpazīt reģionā sastopamus un kultivējamus kokus un krūmus;
 2. aizpildīt darba lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju;
 3. iekārtot racionālu un drošu darba vietu, aprīkojot ar atbilstošām darba un satiksmes organizācijas shēmām, lietojot teritorijas norobežojošos palīgmateriālus;
 4. veikt koku sagatavošanas un stādīšanas darbus;
 5. veikt koka vainaga veidošanas un kopšanas darbus;
 6. veikt koku nozāģēšanu;
 7. sagatavot koku aizsargāšanu būvlaukumā;
 8. likvidēt apstādījumu postījumus un novākt bīstamus kokus
 9. lietot un uzturēt kāpšanas aprīkojumu;
 10. lietot elektroinstrumentus, motorinstrumentus un specializēto aprīkojumu;
 11. ievērot darba tiesību, darba un vides aizsardzības prasības.

BDV mācību savas programmas nodrošina, aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), kurā BDV labākajiem audzēkņiem ir garantētas budžeta vietas izvēlētās profesijas tālākā apguvē.  Stādu audzētāji, kas ieguvuši profesiju BDV,  LLU varēs studēt agronomiju! Tuvākā nākotnē plānots, ka mūsu audzēkņi izvēloties studijas savstarpēji saskaņotās programmās, LLU studijas sāks uzreiz 2. kursā.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Dendroloģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Augu aizsardzība
 • Apstādījumu veidošana
 • Darbainstrumenti un aprīkojums
 • Koku vainagu veidošana
 • Apstādījumu koku un krūmu kopšana
X