fbpx

Pilsētvides un dizaina katedra

Specialitāte: Ainavu būvtehniķis

 • Pēc 9. klases 4 gadi
 • Pēc 12. klases - ESF Jauniešu garantija 1.5 gadi
 • Iegūstamā kvalifikācija 3. kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile
 • Turpmākā izglītība LLU Vides un būvzinātņu fakultāte

Pilsētvides un dizaina katedra

Specialitāte: Floristikas speciālists

 • Mācību ilgums: pēc 9. klases: 4 gadi
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: 3.kvalifikācijas līmenis
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile

Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) Floristikas speciālists mācās ne tikai ziedu kārtošanas mākslu, bet apgūst padziļinātu izpratni par augiem, to prasībām, izturību un nozīmi. Pateicoties šīm zināšanām, mūsu audzēkņi ir pieprasīti speciālisti darba tirgū un saņemtais diploms Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir īpaša kvalitātes zīme, kas būtiski uzlabo konkurētspēju un paver daudz plašākas iespējas savas profesijas pielietojumā.

Apgūstot Floristikas mākslu pie mums, tiks pilnveidotas prasmes arī zīmēšanā, krāsu mācībā, glezniecībā, kompozīcijā un grafikā. Tāpat Floristikas speciālisti tiek izglītoti kultūras un ziedu kārtošanas vēsturē.

Skolā tiek īstenota praktiskās mācībās balstīta specialitātes apguve, kas nozīmē, ka teoriju apgūsit praktiski darbojoties modernajā floristikas mācību telpā, inovatīvām tehnoloģijām aprīkotajā mācību siltumnīcā un mācību vajadzībām pielāgotajos skolas dārzos.

Mūsu skolā pieejamas lieliskas prakses iespējas, strādājot kopā ar Ēdināšanas un Viesnīcu pakalpojumu nozares audzēkņiem, noformējot galdus un telpas dažādiem saviesīgiem pasākumiem, kuri regulāri notiek skolā.

Kvalifikācijas prakses vietas jauniešiem ir iespēja izvēlēties pašiem: Bulduru Dārzkopības vidusskolā ik gadu tiek rīkotas uzņēmēju dienas, kur audzēkņiem tiek prezentēti uzņēmumi un prakses vietas, tādējādi topošajiem speciālistiem ir iespēja iepazīties ar potenciālajām darba vietām un darba devējiem, izvēloties sev piemērotāko darba vietu kvalifikācijas prakses veikšanai, kas nereti kļūst arī par pirmo darba vietu.

Mācību procesu nodrošina aktīvi un radoši pedagogi, kuri kopā ar audzēkņiem regulāri piedalās dāžada mēroga pasākumu noformēšanā. Neizpaliek arī konkursu apmeklējumi, kur nu jau par tradīciju ir kļuvušas tieši mūsu audzēkņu UZVARAS!

Profesionālie mācību priekšmeti: 

 • botānika,
 • augu fizioloģija,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • augsnes mācība,
 • agroķīmiju un augu aizsardzība u.c.

Pilsētvides un dizaina katedra

Specialitāte: Kokkopis / arborists

 • Mācību ilgums: klātienē: 1 gads
 • Mācību maksa: Valsts budžeta vietas
 • Izglītības dokuments: profesionālās kvalifikācijas apliecība
 • Katedras vadītājs: Andris Spaile

Vērojot arboristus, tā vien gribas viņus saukt par SUPERVAROŅIEM, jo šī profesija patiesi prasa īpašu drosmi, fizisko sagatavotību un specifiskas profesionālās prasmes. Šī iemesla dēļ Kokkopis – arborists ir kļuvusi par mūsdienās pieprasītu un prestižu profesiju!

Šaja programmā tiks sagatavoti kokkopji (arboristi), kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.

Izglītības procesā izglītojamais apgūst profesionālās kompetences:

 1. atpazīt reģionā sastopamus un kultivējamus kokus un krūmus;
 2. aizpildīt darba lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju;
 3. iekārtot racionālu un drošu darba vietu, aprīkojot ar atbilstošām darba un satiksmes organizācijas shēmām, lietojot teritorijas norobežojošos palīgmateriālus;
 4. veikt koku sagatavošanas un stādīšanas darbus;
 5. veikt koka vainaga veidošanas un kopšanas darbus;
 6. veikt koku nozāģēšanu;
 7. sagatavot koku aizsargāšanu būvlaukumā;
 8. likvidēt apstādījumu postījumus un novākt bīstamus kokus
 9. lietot un uzturēt kāpšanas aprīkojumu;
 10. lietot elektroinstrumentus, motorinstrumentus un specializēto aprīkojumu;
 11. ievērot darba tiesību, darba un vides aizsardzības prasības.

BDV mācību savas programmas nodrošina, aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), kurā BDV labākajiem audzēkņiem ir garantētas budžeta vietas izvēlētās profesijas tālākā apguvē.  Stādu audzētāji, kas ieguvuši profesiju BDV,  LLU varēs studēt agronomiju! Tuvākā nākotnē plānots, ka mūsu audzēkņi izvēloties studijas savstarpēji saskaņotās programmās, LLU studijas sāks uzreiz 2. kursā.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Dendroloģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Augu aizsardzība
 • Apstādījumu veidošana
 • Darbainstrumenti un aprīkojums
 • Koku vainagu veidošana
 • Apstādījumu koku un krūmu kopšana

Ainavu būvtehniķis ir speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus. Ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai ainavu būvtehniķis Bulduru Dārzkopības vidusskolā iegūst:

 • motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja kvalifikāciju apliecinošu apliecību
 • otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja apliecību
 • traktortehnikas vadītāja apliecība (A kategorija — traktori (kāpurķēžu un riteņtraktori)
 • komunālā pašgājēja traktortehnikas un universālās pašgājējmašīnas (kompaktiekrāvējs
  (Bobcata tipa) un ekskavators-iekrāvējs uz rīteņiem) ar pilnu masu līdz 7500
  kilogramiem)
 • autovadītāja apliecību (B, BE, C1, C1E kategorija).

Profesionālie mācību priekšmeti: 

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēkdrošība.
Share This
X