2022. gada Zemkopības ministrijas ieguldījums BDV

Zemkopības ministrija (ZM) 2022. gadā veiks nozīmīgus ieguldījumus zemkopības nozaru izglītībā Latvijas Lauksaimniecības universitātei, Bulduru Dārzkopības vidusskolai (BDV) un Malnavas koledžai. Kopā šo izglītības iestāžu infrastruktūras un mācību bāzes attīstībā ZM 2022. gadā ieguldīs  21 miljonu eiro.

Zemkopības ministrijas ieguldījums Bulduru Dārzkopības vidusskolā – 6,7 miljoni eiro.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards:Ieguldot izglītībā, mēs investējam Latvijas ilgtermiņa izaugsmē. Zemkopības ministrija ik gadus nodrošina finansējumu nozares zinātniskajām un izglītības iestādēm. Šis finansējums rada iespēju īstenot zinātniskos pētījumus, kuru atziņas sniedz ievērojamu atbalstu ministrijas lēmumu pieņemšanā, īstenojot lauksaimniecības, meža, zivsaimiecības un lauku attīstības politiku. Izglītības un zinātnes novecojušās infrastruktūras sakārtošanai, kā arī tehnikas un tehnoloģiju modernizācijai nepieciešami ievērojami finanšu resursi, tādēļ finanšu piesaiste šīm jomām vienmēr ir bijusi viena no Zemkopības ministrijas prioritātēm. Ministrijas ieguldījumi būtiski uzlabo izglītības un zinātnes institūciju materiāltehnisko bāzi.

BDV tiks veikti ieguldījumi ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī sakārtos mācību telpu ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas, kas īpaši svarīgi epidemioloģisko prasību nodrošināšanai. BDV papildinās arī izglītības procesam nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, iegādājoties praktiskajai apmācībai nepieciešamo mūsdienu prasībām atbilstošu tehnikas un tehnoloģisko aprīkojumu. Turpināsies skolas kanalizācijas sistēmu sakārtošana.

Plānots veikt dienesta viesnīcas kosmētisko remontu un telpu labiekārtošanu. Kokkopju- arboristu mācību telpas izveidi, tehnikas un aprīkojuma uzstādīšanu, zaļās klases izveidi.
Skolas sporta nama apgaismojuma atjaunošanu, āra sporta laukumu izveidi – futbola, pludmales volejbola un basketbola aktivitātēm.
Kā arī teritorijas žoga uzstādīšanu, mācību siltumnīcu aprīkojuma atjaunošana un citi ieguldījumi mācību materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija
Lasīt pilno informāciju presei: šeit.

11.01.2022.