KOMERCZINĪBAS

AGRĀRĀ SEKTORA KOMERCDARBINIEKS (SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS)

Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1,5 gadi

Kvalifikācija: 4LKI

AGRĀRĀ SEKTORA KOMERCDARBINIEKS – strādā lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un realizācijas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas organizē preču iepirkšanu un pārdošanu, veic preču apgrozījuma uzskaiti un kontroli un patstāvīgi plāno savu darbu.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Tehnikums ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (agrāk “LLU”) struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LBTU. BT izglītojamiem ir iespēja tālāk studēt LBTU Lauksaimniecības fakultātē  bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Iespēja studēt augstākajā izglītībā uzņēmējdarbības vai lauksaimniecības jomā.

Prakses iespējas

Agrārā sektora komercdarbinieks praktizējas lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un realizācijas uzņēmumos, lielākajās zemnieku saimniecībās.

Skolas izglītojamie kvalifikācijas praksē zināšanas papildina gan Latvijas vadošajos uzņēmumos, gan ārvalstīs. Prakses laikā tiek veikta tirgus izpēte, lai noteiktu labākos lauksaimniecības produkcijas pārdošanas kanālus, mērķtiecīgi virzot produkciju patērētājiem un plānojot uzņēmuma attīstību.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

  • spēj piedalīties tirgus pētījumos, analizēt un interpretēt tos;
  • prot noteikt un izvērtēt preču sadales kanālus un pārdošanas metodes;
  • izprot un lieto cenu politiku;
  • nodarbojas ar nepieciešamo resursu plānošanu, sagādi un preču pārdošanu un virzīšanu tirgū;
  • veic ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā;
  • kārto lietvedības dokumentus šajās jomās.