Sākot ar pavasari līdz pat rudenim norit aktīva augu augšana, kad darbu dārzos un parkos netrūkst. Bulduru Dārzkopības vidusskolas izglītojamie šajā periodā intensīvi apgūst praktiskās iemaņas gan skolas parkā, gan kvalifikācijas praksēs pie darba devējiem. Kvalifikācijas praksēs dodas gan Dārzkopības tehniķi, kuru pamatuzdevums ir dārzkopības produkcijas ražošana (augļi, dārzeņi, dekoratīvie augi), gan Ainavu būvtehniķi, kas rūpējās par apstādījumu ierīkošanu un kopšanu, gan Floristi, kas veido skaistus ziedu pušķus un kompozīcijas, gan Arboristi, kuri kopj kokus pilsētvidē.

Šovasar lieliska iespēja bija četrām Ainavu būvtehniķa audzēknēm un vienam topošajam arboristam savas zināšanas un prasmes pilnveidot Francijā, kur kvalifikācijas prakses ietvaros tika ierīkoti un kopti apstādījumi vēsturiskajā pils Chateau de Villette dārzā, kuru pirmsākumos projektējis slevenai ainavu dārznieks Andre Le Notre 17. gs. (karaļa Luija XIV dārznieks, kurš projektējis vairāk kā 30 karaliskos dārzus tā laika aristokrātiem). Šis prakses laiks Francijā tiek izmantots letderīgi apmeklējot arī mākslinieka Kloda Monē dārzu Živernī, savukārt Parīzē – Luksemburgas dārzu, Tilerī dārzu, Botānisko dārzu un Branlī muzeju ar pirmo zaļo sienu pasaulē, ko projektējis botāniķis- biologs Patriks Blāns. Gandarījumu sniedz iespēja ziemā apgūtās teorētiskās zināšanas izmantot praksē, redzēt sava darba rezultātu un saņemt uzslavas.