PILSĒTVIDES UN DIZAINA KATEDRA

Ainavu būvtehniķis

Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 4 gadi

Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1,5 gadi

Tālākizglītība (maksas programma – 1750 eiro): 1,5 gadi

(dalītais maksājums 125 eiro x 14 mēneši)

Kvalifikācija: 4LKI

Programmas vadītājs: Raivis Janevics

Kontakti: raivis.janevics@bulduri.lv 

Tālr. 25400637

Dārzi un parki nav tikai celiņu cauraustas koku un krūmu grupas, kas izceļ puķu dobju košumu, tie ir sarežģīti un komplicēti arhitektūras veidojumi, kurus projektējuši, stādījuši un kopuši labākie dārznieki un ainavu meistari (Baiba Pīra-Rezovska, Anitra Tooma).

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Tehnikums (BT) ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (agrāk “LLU”) struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LBTU. BT Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LBTU Meža un vides zinātņu fakultātē Ainavu arhitektūras un plānošanas programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Prakses iespējas

Skolas izglītojamie kvalifikācijas praksē zināšanas papildina gan Latvijas vadošajos uzņēmumos, gan ārvalstīs. Darbs ir ierīkojot un kopjot privātos dārzus, pilsētu apstādījumus un parkus,  botāniskos un vēsturiskos dārzus.

Praktiskās iemaņu apmācības Bulduros

Topošajiem Ainavu būvtehniķiem Bulduros ierīkotas jaunas praktisko nodarbību mācību telpas. Lasīt vairāk.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

1. iepazīties ar darba uzdevumu un situāciju objektā. 2. identificēt objekta adresi. 3. izstrādāt darba organizācijas plānu un laika grafiku. 4. organizēt konkrētu darbu veikšanu. 5. sagādāt materiālus, tehniku u.c. resursus. 6. apmācīt personālu ainavu ierīkošanas darbos. 7. organizēt darba vietu objektā. 8. sagatavot veikto darbu dokumentāciju. 9. ievērot ētikas normas, efektīvas komunikācijas, uzvedības un saskarsmes principus. 10. identificēt potenciālos riskus darba uzdevuma izpildē.

1. veikt teritorijas labiekārtojuma izbūves priekšdarbus. 2. nospraust objektu dabā. 3. veikt pamatnes reljefa izbūves darbus. 4. būvēt celiņu un laukumu, sporta un rotaļu laukumu segumus. 5. būvēt arhitektūras mazās formas, sporta un rotaļu ierīces un aprīkojumu, norobežojošos elementus. 6. būvēt ūdens malas un tilpnes, t.sk. nostiprināt nogāzes. 7. montēt laistīšanas un drenāžas (lietus ūdeņi) sistēmas. 8. ierīkot jumta dārzus.

1. pasūtīt stādāmo materiālu. 2. veikt stādāmā materiāla loģistiku. 3. nodrošināt augsnes sagatavošanu apstādījumu izbūvei. 4. organizēt stādāmā materiāla uzglabāšanu stādīšanai. 5. organizēt stādu izvietošanu. 6. organizēt stādu stādīšanu. 7. izbūvēt dažāda veida zālienus.
1. kopt ceļu un laukumu segumu. 2. kopt kokaugu stādījumus. 3. kopt lakstaugu stādījumus. 4. kopt arhitektūras mazās formas. 5. kopt zālienu. 6. kopt sporta un rotaļu laukumus. 7. kopt laistīšanas un drenāžas sistēmas. 8. organizēt labiekārtojuma un apstādījumu elementu bojājumu novēršanu.
1. iepazīstināt darbiniekus ar darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas lietošanas instrukcijām un drošiem darba paņēmieniem. 2. izvēlēties darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 3. lietot darba rīkus, inventāru, mehānismus un tehniku atbilstoši darba uzdevumam. 4. kontrolēt darba rīku, inventāra un mehānismu tehnisko stāvokli. 5. organizēt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas remonta darbus. 6. veikt darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas uzglabāšanu un uzskaiti.
1. atbildēt par normatīvo aktu prasību darba aizsardzības un vides aizsardzības jomā ievērošanu objektā. 2. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu motorinstrumentu lietošanā un glabāšanā objektā. 3. nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, strādājot ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem objektā. 4. nodrošināt kolektīvos un individuālos darba aizsardzības līdzekļus, drošības ierīces un to lietošanu objektā. 5. nelaimes gadījumā rīkoties atbilstoši situācijai un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. 6. instruēt darbiniekus ergonomisku darba paņēmienu lietošanā. 7. ievērot darba aizsardzības prasības darbam augstumā.

Labākajiem – garantētas budžeta vietas LBTU (agrāk LLU)!

Ieskaties kā notiek ainavu būvtehniķu mācības Bulduros!

Noskaties šo video, kas ir nācis no mūsu skolas Ainavu būvtehniķu izglītojamo ikdienas mācību procesa.

Ainavu būvtehniķis Bulduru Tehnikumā gūst pamatiemaņas arī arborismā.