Piesakies Ārstniecības augi garšaugi – biznesa vai jauna hobija iespējas

Pieteikties

Programmas mērķis:

Sniegt zināšanas par ārstniecības un garšaugu daudzveidību, audzēšanas īpatnībām. Produkta izveides biznesa uzsākšanu, mārketinga izveidi, pašizmaksas un cenas aprēķinu.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

Ārstniecības un garšaugu daudzveidībā, audzēšanā, pavairošanā un novākšanā, specifika katram augam. Biznesa plāna rakstīšana, produkta virzīšana tirgū, produkta pašizmaksas aprēķins.
Biznesa iespēja – eļļu, garšvielu etiķu, uzlējumu, krēmu, dezodorantu, tēju, kafijas, garšvielu maisījuma – izgatavošana un virzīšana tirgū.

Mērķauditorija:

Visi, kas vēlas gūt zināšanas un iemācīties praktiski gatavot dažādus produktus no garšaugiem un ārstniecības augiem.

Mācību laiks:

Kopā 32 akadēmiskās stundas.

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Mācību maksa par kursu:

130 eiro.

Pasniedzējs:

Sandra Zeltiņa, Bioloģijas ķīmijas pasniedzēja, ekon.zin. maģistre. No pirmā sava saprātīgā dzīves gada – ārstniecības augu pazinēja.

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.

Pieteikties