Šonedēļ Bulduru Tehnikumā ar prieku uzņemām Arti Pabriku, domnīcas „Ziemeļeiropas politikas centrs” direktoru, kurš viesojās ar mērķi veicināt starptautisko sadarbību un stiprināt izglītības inovācijas. Vizītes laikā tika pārrunāta Bulduru Tehnikuma iesaiste starptautiskajos projektos sadarbībā ar citām izglītības iestādēm un kompetenču centriem visā pasaulē, kā arī tika sniegts ieskats mūsu unikālajās mācību metodēs, kas balstītas uz zinātnes principiem.

Vizītes gaitā Arta Pabrika uzmanība tika pievērsta tehnikuma progresīvajām mācību pieejām, kas ietver jaunākos zinātniskos atklājumus un tehnoloģijas. Pabriks atzinīgi novērtēja Bulduru Tehnikuma centienus izveidot globālu izglītības tīklu, kas sekmētu studentu mobilitāti un zināšanu apmaiņu starp dažādām valstīm un kultūrām.

„Bulduru Tehnikums ir lielisks piemērs tam, kā izglītības iestādes var integrēt zinātniskās metodes un starptautisku sadarbību, lai nodrošinātu studentiem konkurētspējīgu un kvalitatīvu izglītību,” norādīja Pabriks. „Es esmu pārliecināts, ka šāda veida iniciatīvas veicinās ne tikai tehnikuma attīstību, bet arī Latvijas izglītības sistēmas kopējo konkurētspēju starptautiskajā mērogā.”

Bulduru Tehnikuma valdes loceklis Rafaels Joffe uzsvēra, ka šāda veida vizītes un diskusijas ir būtiskas, lai stiprinātu saites ar starptautiskajiem partneriem un nodrošinātu studentiem piekļuvi vismodernākajām mācību tehnoloģijām un metodēm. „Mēs esam lepni par mūsu sasniegumiem un nepārtraukti strādājam pie tā, lai mūsu audzēkņi saņemtu vislabāko izglītību, kas atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām,” viņš teica.

Arta Pabrika vizīte Bulduru Tehnikumā bija nozīmīgs solis ceļā uz ilgtermiņa starptautisko sadarbību un izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Mēs esam pateicīgi par viņa atbalstu un ceram uz turpmāku veiksmīgu sadarbību, lai kopā veidotu nākotnes izglītības vidi, kas ir pieejama un inovatīva visiem mūsu audzēkņiem.