Piesakies Augļaugu veģetatīvās pavairošanas kursiem Tiešsaistē

Plānots 2024.g. janvārī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Programmas mērķis:

Pamatuzdevums ir sniegt zināšanas augļaugu veģetatīvās pavairošanas metodēm (apsakņošana un potēšana).

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

Stādu audzēšanā, veģetatīvajā pavairošanā un darbojoties praktiskās nodarbībās.

Mērķauditorija:

Visi, kas vēlas gūt zināšanas un iemācīties praktiski pavairot augus pēc veģetatīvās pavairošanas metodēm (apsakņošana un potēšana).

Mācību laiks:

Kopā 16 akadēmiskās stundas.

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Plānots 2024.g. janvārī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Mācību maksa par kursu:

45 eiro.

Ja izvēlas arī praktisko nodarbību tad 70 eiro kopā.

Pasniedzējs:

Gunta Krastiņa, Bulduru Dārzkopības vidusskolas Dārzkopības katedras vadītāja, agronoms ar 30 gadu pieredzi dārzkopībā.

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.