Piesakies  kursiem “Augsnes auglības uzlabošana dārzā” !

Plānots īstenot 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Programmas mērķis:

sniegt zināšanas par piemājas dārza augsnes uzlabošanas iespējām.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

Augsnes īpašības, sastāvs, augsnes auglību ietekmējošie faktori, augsnes auglības palielināšanas iespējas.

Kādi procesi notiek augsnē, kas tur dzīvo un ko mums ar to visu darīt, lai augsne būtu auglīga un mēs iegūtu augstu un veselīgu dārzaugu ražu.

Mērķauditorija:

Visi, kas vēlas izprast sava dārza augsnes procesus un saglabāt tās auglību.

Mācību laiks:

4 akadēmiskās stundas.

Kursu pasniedzējs:

Līga Lepse – Dr.agr., Dārzkopības institūta vadošā pētniece dārzeņkopībā ar interesi par vidi saudzējošām tehnoloģijām.

Kad notiek:

Plānots īstenot 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Mācību maksa:

28 eiro par kursu.