Sveicam un lepojamies!

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā ar Atzinības krustu apbalvoja  mūsu skolas ilggadējo profesionālās izglītības pedagoģi, floristikas amata meistari Inetu Ozoliņu-Skrūzmani.
Priecājamies un lepojamies par augsto vērtējumu un apbalvojumu!

Par Inetu:

Ineta Ozoliņa –Skrūzmane Bulduru Dārzkopības vidusskolā strādā 32 gadus. Viņas darba mūžs ir cieši saistīts ar floristikas jeb ziedu kārtošanas mākslas izglītības procesu īstenošanu, mācot dažādus profesionālos priekšmetus Bulduru DV – Augu dizains, Materiālu mācība, Kultūras un ziedu kārtošanas vēsture, Dārzu un parku vēsture, Floristika, Puķu prakstiskā pielietošana. Tie ir unikāli mācību priekšmeti, kas tiek mācīti tikai Bulduru DV, un to sagatavošanā skolotāja Ineta ir ieguldījusi nopietnu un lielu darbu. Inetas Ozoliņas – Skrūzmanes ieguldītais darbs ir nozīmīgs, ne tikai Bulduru Dārzkopības vidusskolas, bet visas Latvijas mērogā.

Pēc Saldus vidusskolas absolvēšanas, 1985. gadā Ineta Lutere uzsāka mācības Bulduru sovhoztehnikumā Daiļdārzniecības nodaļā (grupas audzinātājs Aivars Lasis), kuru absolvēja 1988. gada pavasarī ar izcilību, izstrādājot diplomdarbu “Sēru pušķi” skolotājas Austras Šeiniņas vadībā. Jau apgūstot daiļdārznieku profesiju, Ineta izrādīja interesi par floristiku, kas tajā laikā saucās – puķu praktiskā pielietošana. Pēc Bulduru sovhoztehnikuma absolvēšanas Ineta paliek strādāt skolā par puķkopības laboranti, kopš 1996. gada ir profesionālo mācību priekšmetu skolotāja.

  1. gadā 3 mēnešus Ineta stažējās Nīderlandē Floristikas meistara un Florensas koledžas pedagoga Pieter Wijkman vadībā.

Inetu varam raksturot kā izcilu Latvijas Floristikas skolotāju, kas nepārtraukti turpina pilnveidoties pasaules līmenī, apmeklējot dažādus kursus un labāko floristu paraugdemonstrējumus gan Latvijā, gan ārvalstīs, un ar savu piemēru iedvesmo arī citus gan kolēģus, gan audzēkņus. Padziļināti apgūt floristikas zināšanas un prasmes Ineta uzsāka 1990. gadā, kad devās uz Igauniju Pirita Expo floristu skolu, kuru absolvēja 1992. gadā. Regulāri tiek apmeklēti Floristikas meistara Taivo Pillera organizētie kursi Igaunijā; Floristikas meistara un grāmatu autora Petera Hesa kursi, Starptautiskās dārzkopības izstādes “IPM Essen mesa” Eiropas labāko floristikas meistaru paraugdemonstrējumi. Lai Bulduru DV skolotāji un audzēkņi varētu iedvesmoties no pasaules līmeņa floristiem, Ineta sadarbībā ar kolēģēm ir rūpējusies par izcilas Floristikas nozares bibliotēkas izveidi skolā, ko aktīvi izmanto ikdienā mācību procesā. Arī jaunās mācību telpas floristikas apmācībai Bulduros ir aprīkotas  pasaules standartiem atbilstošām prasībām, vadoties pēc Inetas norādījumiem, pirms tam veicot pamatīgu izpēti.

Kopš 1999. gada 15. decembra Ineta ir Floristikas Amata meistare un Latvijas Floristu apvienības (LFA) biedre, un piedalījusies arī LFA valdes darbībā. Kā izcila pedagoģe un floriste, Ineta ir virzījusi talantīgākos audzēkņus iesaistīties arī Latvijas Floristu apvienībā, atbalstot viņu mērķtiecību iegūt Floristikas zeļļu diplomu.

Paralēli intensīvam darbam skolā Ineta turpināja profesionālo pilnveidi 2002. gadā LLU Izglītības un mājsaimniecības institūtā, iegūstot arodpedagoģijas izglītību, bet 2010. gadā absolvēja LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, iegūstot profesionālo bakalaura grādu Izglītības un kultūras vēsturē ar mākslas vēstures skolotāja kvalifikāciju. 2015. gadā tika iegūta 3. kvalifikācijas pakāpe pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā.

Ineta kā radošs pedagogs ar dziļām un plašām zināšanām dārzkopības un floristikas nozarē aktīvi piedalās un iesaista audzēkņus ar saviem darbiem piedalīties skolas un valsts mēroga profesionālajos pasākumos (konkursos, izstādēs) – “Ziedu paklāji” Venstpilī, “Egles rota” un “Pavasara elpa” Rīgā, “Rožu svētki” Tukumā, kurus organizē Latvijas Floristu apvienība sadarbībā ar citām organizācijām; “Puķu dienas” Bulduros sadarbībā ar firmu “Onava”. Regulāri sadarbībā ar kolēģiem tiek noformēti Bulduru DV skolas stends dažādās izstādēs “Skola”, “Rāmava”. Sadarbībā ar Jūgendstila muzeju Rīgā 2015. gadā tika veidoti kopīgi projekti – “Ziedi jūgendstila Rīgā” un  “Ziemassvētki Vācijā”, kuru ietvaros audzēkņi veidoja vēsturiskus griezto ziedu un Ziemassvēku izstrādājumus no dabas materiāliem. Līdzīgas sadarbības ir norisinājušās arī ar Rundāles pils muzeju, Bauskas vēstures muzeju, Jūrmalas mūzikas skolu un citiem.

Īpaši jāatzīmē skolotājas Inetas Ozoliņas –Skrūzmanes organizatoriskās prasmes, kuras viņa izcili parādīja koordinējot izstādes veidošanu 2005. gada decembrī Rīgas pilī, veidojot Bulduru DV Floristikas nodaļas audzēkņu Ziemassvētku darbu izstādi, pēc Latvijas valsts prezidentes Vairas Vīķes Freibergas uzaicinājuma.

Liels gods Bulduru Dārzkopības vidusskolai tika izrādīts no Aglonas bazilika vadības, kad mūsu Floristikas skolotājas un Floristikas Amata meistares – Ineta Ozoliņa – Skrūzmane, Austra Šeiniņa un Ilze Bāne, tika uzaicinātas noformēt baziliku ar augu kompozīcijām gan 1993. gadā viesojoties Romas pāvestam Pāvilam II, gan 2018. gadā viesojoties pāvestam Franciskam Latvijā. Ineta 2018. gadā veica gan sagatavošanas darbus, gan vadīja floristu komandas darbu Aglonā.

Ineta aktīvi iesaistās arī starptautiskā sadarbībā gan Leonardo da Vinci, gan Erasmus+ projektu ietvaros, vadot teorētiskās un praktiskās nodarbības Eiropas valstu pedagogiem un izglītojamajiem, kā arī sagatavojot audzēkņus dalībām konkursos.

Savus un audzēkņu darbus Ineta regulāri fotogrāfē un apraksta, veidojot mācību materiālus un publikācijas. Tos atspoguļojot dažādos preses izdevumos “Floristika”, “Mazais florists”, “Dārzs un Drava”, “Prakstiskais latvietis”, “Ieva”, “Ievas māja” un “Ievas dārzs”. Sadarbībā ar SIA “Lauku avīze” ir sagatavotas un izdotas unikāli Inetas autordarbi – Tematiskās avīzes “Floristikas” 1999. gadā, “Floristikas avīze II” 2000. gadā un “Floristika” 2014. gadā, kam nav līdzvērtīgu materiālu Latvijā. Tās augstu novērtē gan Latvijas floristi, floristikas pedagogi, gan ārzemju speciālisti.

Nopietnu darbu Ineta sadarbībā ar kolēģi Ilzi Bāni un Latvijas Floristu apvienības pārstāvjiem ir ieguldījusi, strādājot pie Floristu profesijas standarta izstrādes 2. un 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Regulāri, no 1998. līdz 2019. gadam, ir gatavoti Valsts profesionālās kvalifikācijas eksāmenu jautājumu bāze un praktiskās daļas materiālais nodrošinājums.

Detalizētāk par valsts apbalvojumu lasīt šeit.