Piesakies “Augu atlase veiksmīgai dārza kompozīcijai” kursiem Tiešsaistē

Pieteikties

Programmas mērķis:

Attīstīt dārza ekoloģiskajai situācijai atbilstošu augu sortimentu un ilgtspējīgas dārza kompozīcijas veidošanas prasmes. Iemācīt definēt un pareizi pielietot augu atlases pamatkritērijus.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

Par dārza augu atlases pamatprincipiem, kokaugiem dārzā, to iedalījumu, īpatnībām un mijiedarbību, lakstaugu izmantošanas iespējām un viegli kopjama dārza kompozīcijām.

Mērķauditorija:

Visi, kas vēlas uzzināt dažādus dārza padomus.

Mācību laiks:

64 akadēmiskās stundas.

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Mācību maksa par kursu:

260 eiro.

Pasniedzējs:

Mariana Smona – agronome, bioloģe, pasniedzēja ar vairāk nekā 15 gadu lielu pieredzi, ikdienā nodarbojas ar dārzu projektēšanu un ierīkošanu.

Iegūstamais izglītības dokuments:

Apliecība par kursu apguvi.

Pieteikties