Plānots 2024.g. ziema

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Programmas mērķis:

attīstīt dārza ekoloģiskajai situācijai atbilstošu augu sortimentu un ilgtspējīgas dārza kompozīcijas veidošanas prasmes;
iemācīt definēt un pareizi pielietot augu atlases pamatkritērijus.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

par dārza augu atlases pamatprincipiem, kokaugiem dārzā, to iedalījumu, īpatnībām un mijiedarbību, lakstaugu izmantošanas iespējām un viegli kopjama dārza kompozīcijām.

Mērķauditorija:

visi, kas vēlas apgūt zināšanas par augu sortimentu un pamatoti atlasīt piemērotākos savam dārzam.

Mācību laiks:

64 akadēmiskās stundas ZOOM platformā.

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Plānots 2024.g. ziema

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

pirmdienu un trešdienu vakaros no 18:00 līdz 21:00.

Mācību maksa par kursu:

285 eiro.

Pasniedzējs:

Mariana Smona – agronome, bioloģe, pasniedzēja ar vairāk nekā 15 gadu lielu pieredzi, ikdienā nodarbojas ar dārzu projektēšanu un ierīkošanu. Latvijā atzīta savas jomas speciāliste.

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.