Piesakies lekcijai tiešsaistē “Augu komforts dārzā” 

Plānots 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Dārzeņu pamatvajadzību nodrošinājums labas ražas ieguvei integrētajā un bioloģiskajā audzēšanā, kā arī permakultūrā

Programmas mērķis:

Palīdzēt izprast procesus augā un stādījumā, kontekstā ar apkārtējo vidi, lai varētu gudri un efektīvi plānot darbus dārzā.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  • augu augšanas faktori – to optimāla nodrošinājuma iespējas;
  • augu mijiedarbībā dārzā – tās izmantošana kvalitatīvas un drošas ražas ieguvei.

Pasniedzēja:

Līga Lepse – Dr.agr., Dārzkopības institūta vadošā pētniece dārzeņkopībā ar interesi par vidi saudzējošām tehnoloģijām.

Mērķauditorija:

visi, kas vēlas izprast sava dārza augsnes procesus un rūpēties par dārzā augošo labsajūtu.

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Plānots 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

ZOOM platformā.

Mācību laiks:

4 akadēmiskās stundas.

Mācību maksa:

36 eiro.

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības programmas apguvi.