Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs – ilgspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai

SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola projekta vadītāja

Anta Sparinska

Tālrunis: +371 29446249

SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola sadarbībā ar LU, RTU, LLU zinātniekiem un dārzkopības nozares vadošajiem uzņēmumiem SIA Blīdene, SIA Galantus un Stādu audzētāju biedrība uzsākusi Lauku atbalsta dienesta atbalstītu projektu “Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs – ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai”, kas tiek finansēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros

Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību, realizējot nacionāli nozīmīgu, uz jaunradi vērstu projektu, ieviešot nozarē jaunus tehniskos un informācijas risinājumus.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un praktiski ieviest robotizētu, autonomu platformu “Latvijas iDārzs”, kas nodrošinās augu monitoringa un kopšanas funkciju, kā arī ražošanas procesu automatizāciju un digitalizāciju.

Jaunradītais risinājums būtu pielietojams stādaudzētavu, kokaudzētavu, kā arī lielizmēra dārzu plānošanas, apsaimniekošanas un ikdienas uzturēšanas darbībām.

Lai nodrošinātu sistēmas pielietojamību dārzos un saimniecībās ar augstu kultūraugu daudzveidību, projekta ietvaros mērķa sasniegšanai platformā iDārzs tiks integrēts datu sistemātiskas ievākšanas un apstrādes risinājums, kas izmantos ekspertu sistēmu, mašīnapmācību un citus mākslīgā intelekta risinājumus situācijas interpretēšanai un dārza apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanai.

Minētais risinājums, izmantojot dažāda veida sensorus un kameras, ļaus ievākt, datu bāzē apkopot un analizēt reāla laika datus par augiem, kā arī tiks izstrādāts mākslīgā intelekta risinājums, kas palīdzēs pieņemt lēmumus atbilstošu tehnoloģisko procesu vai darbību veikšanai.

Tāpat projekta rezultātā tiks izveidota Latvijas klimatam un videi raksturīgāko augu informācijas sistēma, ietverot informāciju par to augšanu dažādās attīstības stadijās, raksturīgajām pazīmēm un īpatnībām, slimībām u.c., kas veidos būtisku informācijas sistēmas daļu. Informācijas sistēmas struktūra tiks veidota tā, lai tā būtu viegli papildināma un replicējama jaunām / citām sugām, t.sk. citās valstīs.