Ir notikusi ikgadējā skolas Konventa sēde

22.11.2022. Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) notika ikgadējā Konventa sēde. BDV vadība sasauktajiem konventa locekļiem demonstrēja prezentāciju, kurā tika izvērtēts iepriekējā periodā paveiktais un izskatīti Bulduru Dārzkopības vidusskolas attīstības plāni.

Sēdē tika apspriesti nākotnes plāni skolas statusa maiņai uz tehnikumu un atbilstoši jaunu mācību programmu izveidi.
Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar jauninājumiem skolas materiāli tehniskās bāzes papildināšanā. Analizēta Zemkopības ministrijas piešķirtā finansējuma skolas ēkas siltināšanas darbu apgūšana. Tika sniegta informācija par skolas šobrīd īstenoto mācību vides izveidi topošajiem viesmīlības speciālistiem, un izrunātas citas aktualitātes skolas attīstības virzīšanai.

Nobeiguma daļā notika ekskursija pa skolas teritorijas atjaunotajām telpām: dienesta viesnīcu (ekspluatācijā tiks nodota ar 2023.g. janvāri), kura vienlaicīgi kalpos kā mācību centrs ar atbilstoši iekārtotu vidi topošo Viesmīlības speciālistu apmācībām. Turpinājumā Konventa dalībnieki apmeklēja atjaunotās mehāniskās darbnīcas, kokapstrādes darbnīcu, skolas viedo i-Dārzu, mācību siltumnīcas un topošo Kokkopju- arboristu apmācību centru (ekspluatācijā plānots nodot 2023.g. vasarā).

Konventa cienasta galdu bija sarūpējuši topošie Bulduru Dārzkopības vidusskolas 4.kursa pavāri, pasniedzējas un ēdināšanas pakalpojumu programmas vadītājas Vitas Moricas uzraudzībā.

22.11.2022. BDV Konventa sēdē piedalījās:
Jānis Šnakšis (Zemkopības ministrijas Stratēģijas analīzes nodaļas direktora vietnieks);
Irina Pilvere (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rektore);
Tālis Juhna (RTU Zinātņu prorektors);
Ilze Grāvīte (Biedrība “Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrība”);
Andrejs Vītoliņš (Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs);
Agita Cīrule (Floristu apvienības valdes priekšsēdētāja);
Uģis Šmits (Latvijas Kokkopju Arboristu biedrības valdes loceklis);
Mārtiņš Cimermanis (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs);
Jānis Lediņš (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos).

Bulduru Dārzkopības vidusskolas valde un darbinieki:
Rafaels Joffe (SIA “Bulduru Dārzkopības Vidusskola” valdes loceklis);
Ieva Vincovska (Bulduru Dārzkopības vidusskolas direktore);
Inga Falkenburga (SIA “Bulduru Dārzkopības Vidusskola” finanšu direktore);
Aija Livmane (SIA “Bulduru Dārzkopības Vidusskola” projektu daļas vadītāja);
Līva Purmale (SIA “Bulduru Dārzkopības Vidusskola” Biotehnoloģiju centra vadītāja);
Anta Sparinska (SIA “Bulduru Dārzkopības Vidusskola” Zinātnes un attīstības nodaļas vadītāja);
Santa Kamaldiņa (SIA “Bulduru Dārzkopības Vidusskola” Tālākizglītības centra vadītāja);
Sanita Spure (SIA “Bulduru Dārzkopības Vidusskola” sabiedrisko attiecību speciāliste).

Aicinātie Konventa viesi, kas sēdē nepiedalījās:
Rūta Gintaute – Marihina (Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore);
Lauris Aleksejevs (Restorāna “36.līnija “ līdzīpašnieks);
Santa Graikste (Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore).