BDV nosaukuma un statusa maiņa

Bulduru Dārzkopības vidusskolas (BDV) nosaukums turpmāk būs “Bulduru Tehnikums”.

Pamatojoties uz Latvijas Biozinātņu un  tehnoloģiju universitātes 2022. gada 14.decembra Senāta lēmumu 2022. gada 27.decembrī  Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde Bulduru Tehnikums.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas statusa un nosaukuma maiņas nepieciešamība radās sakarā ar grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, jo tehnikuma statuss atbilst  BDV īstenotajām profesionālās vidējās izglītības un citām profesionālās izglītības programmām- profesionālās tālāk izglītība un profesionālās pilnveides izglītība.

Bulduru Tehnikums saglabā visus BDV īstenotos mācību virzienus, un ir tiesīgs īstenot tālākizglītības programmas, kas dod iespēju iegūt piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (LKI), tajās profesionālajās kvalifikācijās, kurās tehnikums īsteno atbilstošas izglītības programmu grupas ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas izglītības programmas un augstākās izglītības pakāpē nav studiju programmas attiecīgās profesionālās kvalifikācijas ieguvei.

Nākotnē plānojam īstenot mācību programmas ar iegūstamu 5LKI sekojošām kvalifikācijām: Dārzkopības speciālists 5LKI un Ainavu speciālists 5 LKI.

Tehnikumā tiek īstenota liela daļa mācību programmu, kas nav saistītas ar dārzkopības virzienu, kas arī bija iemesls nosaukuma maiņas nepieciešamībai.
Papildus dārzkopībai mācību iestādē ir apgūstamas arī kokkopības, būvniecības, floristikas, viesmīlības, ēdināšanas atbilstošas mācību programmas.

Svarīgākais mērķis ir saglabāt esošo programmu kvalitāti, pilnveidot, radīt jaunas mācību programmas, kas ir pieprasītas darba tirgū, sadarbojoties ar uzņēmējiem, piedāvāt viņiem nepieciešamo profesiju speciālistus.

Nosaukuma un statusa maiņa mācību materiālos, ārējos saziņas līdzekļos, kā arī vizuālā identitāte un zīmola maiņa notiks pakāpeniski.