1. Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bulduru Dārzkopības vidusskola”
Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
2. Paredzamais iepirkuma priekšmets
Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa telpu remonts
3. Paredzamais iepirkuma apjoms
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
4. CPV kods
45000000-7
5. Identifikācijas numurs
BDV-2018/6
6. Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta
Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010
8. Paredzamais līguma izpildes termiņš
Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā
9. Citas ziņas
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018.gada 05. jūnijam, plkst. 14.00  elektroniski www.eis.gov.lv
10. Kontaktpersona
Ēvalds Juhnēvičs, tālr.29230283. epasts: evalds.juhnevics@bulduri.lv

Pielikumi:

Nolikums

Protokols

Tāmes forma

Telpu plāni

Prasibas laboratorijam 1.stavs

Telpu izkārtojums nepieciešamās prasības 1.stavs

Telpas shēma kopējā 2.variants

SKS plāni

SKS apjoms

SKS apliecinājums

Laboratorijas kabinetu tehniskās prasības