Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa telpu remonts

Paredzamais piepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

CPV kods

45000000-7

Identifikācijas numurs

BDV-2018/2

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām pielikumā

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018.gada 26.martam , plkst. 14.00  Jūrmalā, Viestura  ielā 6, Bulduru Dārzkopības vidusskolas 220.kabinetā sekretārei vai nosūtīt pa pastu

Kontakpersona

Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, evalds.juhnevics@bulduri.lv.

SIA “BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA” IEPIRKUMU KOMISIJAS ZIŅOJUMS

Ieviesusies kļūda nolikuma punktā 2.3.  –  “2018.g. 26. marts” vietā jābūt “2018.g. 12. marts” !

Ieviesusies kļūda nolikuma punktā 15.  –  “Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ” vietā jābūt “Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”” !

Pielikumi:

Nolikums

Tāmes forma

Telpu plāni

Prasibas laboratorijam 1.stavs

Telpu izkārtojums nepieciešamās prasības 1.stavs

Telpas shēma kopējā 1.variants

Telpas shēma kopējā 2.variants

SKS plāni

SKS apjoms

SKS apliecinājums

Laboratorijas kabinetu tehniskās prasības