Jaunas prasmes, jaunas iespējas

Bulduru Tehnikums uzsāk projektu “Biotehnoloģiju un digitālo prasmju pilnveide klimatkontrolētā lauksaimniecībā” (BioDigiSkills)

Bulduru Tehnikums ne tikai piedāvā Latvijas izglītojamiem pilnvērtīgu profesionālo izglītību, bet arī Biotehnoloģiju centrā strādā ar jaunākajām metodēm augu audu kultūrās, agroķīmijā un augu audzēšanā pilnīgi klimatkontrolētās telpās. Tās ir jaunas zināšanas ne tikai Latvijā un Eiropā, bet arī austrumu partnerības valstīs, kurās augšanu piesārņojums ir lielāks, un klimata svārstības krasākas. Viens no būtiskiem risinājumiem lauksaimniecības produkcijas nodrošināšanai ir klimatkontrolētā audzēšana, tas ir izmantot ne tikai siltumnīcas, bet arī pilnīgi slēgtas telpas. Kas aprīkotas ar visiem augu augšanai nepieciešamajiem faktoriem, bet pasargātas no slimību un kaitēkļu bojājumiem.

Bulduru Tehnikums ar prieku paziņo par projekta “Biotehnoloģiju un digitālo prasmju pilnveide klimatkontrolētā lauksaimniecībā” (BioDigiSkills) uzsākšanu. Šis projekts ir daļa no Ārlietu ministrijas 2024. gada granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”, un tā mērķis ir atbalstīt Uzbekistānas dārzkopības modernizāciju. Bulduru Tehnikums sadarbību ar Uzbekistānas zinātniskajiem institūtiem uzsāka jau iepriekšējos gados, identificējot gan sadarbības jomas, gan tās dārzkopības nozares virzienus, kuros atbalsts ir jēgpilns un samērojams ar iespējām.

Projekta partneri Uzbekistānā ir Samarkandas Agroinovāciju un Pētniecības universitāte, kas nodrošina akadēmisko un pētniecisko atbalstu,  Dārzeņu meloņu un kartupeļu pētniecības institūts, kas sniedz zinātnisko ekspertīzi un palīdzību šķirņu atlasē un biotehnoloģiju ieviešanā. Latvijā projektā iesaistās biedrība “Latvijas Dārznieks”, kas apvieno vadošos dārzkopības ekspertus un sniedz konsultācijas un apmācības. Savas zināšanas projekta īstenošanā sniedz arī sadarbības partneris ir Ukrainas Dzīvības un Vides zinātņu nacionālā universitāte, kas palīdzēs ar ekspertīzi digitālo prasmju attīstībā un jaunu tehnoloģiju integrācijā.

Projekta gaitā plānots integrēt biotehnoloģijas un digitālās prasmes klimatkontrolētajā lauksaimniecībā, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar zemu ražību, augsnes piesārņojumu un zemu noturību pret klimata pārmaiņām. Projekta aktivitātes ietvers jauniešu un lauksaimnieku izglītošanu, jaunu tehnoloģiju ieviešanu, šķirņu aprobāciju un hakatona organizēšanu, lai izstrādātu inovāciju prototipus.

Projekts ir būtisks atbalsts Uzbekistānas attīstības procesā, veicinot ilgtspējas lauksaimniecības attīstību kā arī nodrošinot dzimumu līdztiesības veicināšanu, kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu un atbalstu inovācijām.