Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām

Iepirkuma dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13784

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13784

CPV kods

45000000-7 (Celtniecības darbi)

Identifikācijas numurs

BDV-2018/10-ERAF

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13784

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. 19.oktobrim, plkst. 14.00  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/13784

Kontakpersona

Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas – Aldis Greķis, tālrunis 29424411, e- pasts: aldis.grekis@bulduri.lvaldis.grekis@inbox.lv.

Rezultāti

Par 1. daļu 17.05.2019. līgums Nr. 1-19/59 noslēgts ar SIA “REM PRO”, reģistrācijas Nr. 41503041904, par līguma summu EUR 319 999.98 (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, 98 centi);

Par 2. daļu 23.04.2019. līgums Nr.1-19/42 noslēgts ar Pilnsabiedrību “RERE MEISTARI 1”, reģistrācijas Nr. 50103815431, par līguma summu EUR 3 201 707.87 (trīs miljoni divi simti viens tūkstoši septiņi simti septiņi eiro, 87 centi).