Pārtraukts.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Objektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksa Viestura iela 6, Jūrmalā”

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

CPV kods

CPV kods: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības pakalpojumi)

Identifikācijas numurs

SIA “BDV” 2019/5-ERAF

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 14.maijam, plkst. 14.00 

elektroniski www.eis.gov.lv

Kontakpersona

Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts: bulduri@bulduri.lv.