Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Objektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksa Viestura iela 6, Jūrmalā”

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26968

CPV kods

CPV kods: 71520000-9 (Celtniecības uzraudzības pakalpojumi)

Identifikācijas numurs

SIA “BDV” 2019/9-ERAF

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar nolikumu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26968

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 15. oktobrim, plkst. 14.00  elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/26968

Kontakpersona

Edgars Logins, tālrunis 29217338, e-pasts: bulduri@bulduri.lv.

Rezultāti

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26968