Ceļā uz atjaunotām dienesta viesnīcām mūsu skolas izglītojamiem

Lēnām, bet neatlaidīgi esam ceļā uz atjaunotām dienesta viesnīcām mūsu skolas izglītojamiem.
Ieskatam, kādas pārvērtības ir tapušas un cik patīkamus dzīvošanas apstākļus varēsim piedāvāt mūsu jauniešiem.
Pie dienesta viesnīcas plānots ierīkot āra sporta laukumus– futbola, pludmales volejbola un basketbola aktivitātēm.
Vēl daudz darba priekšā, lai visu sarūpētu un remontus veiktu pilnvērtīgi līdz galam, bet 2022. gada ietvaros ir plānos tos īstenot.