Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Dabasgāzes piegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma dokumentācijas grozījumi pieejami eis.gov.lv

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/25513

CPV kods

09123000-7

Identifikācijas numurs

BDV-2019/7

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/25513

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 3. septembrim, plkst. 14:00  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/25513

Kontakpersona

Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts: bulduri@bulduri.lv.