Piesakies Dārza dizains SketchUp 3D kursiem Tiešsaistē

23.09.-18.11.2023.

Programmas mērķis:

Pašu spēkiem radīt uzskatāmas vizualizācijas, augu salikumus dārzam. Detalizēts un izsmeļošs dārza dizaina kurss darbam ar SketchUp 3D. Kurss aptver dārza projektēšanas un veidošanas pamatus.

Mērķauditorija:

Visi, kas vēlas apgūt un modelēt vides vai dārza dizainu datorprogrammā 3D formātā.

Mācību laiks:

kopā 42 akadēmiskās stundas  (21 stunda tiešsaistē un 21 stunda praktiskais darbs).

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

2023.gada 23. septembris līdz 18. novembrim.  Sestdienās no plkst. 10:00 – 12:00 ZOOM platformā.

Norise:

Priekšzināšanas: datorprasmes labā līmenī un izpratne par topogrāfiju un zemes robežu plānu.

Darbam nepieciešams: dators (aprīkots ar peli), interneta pieslēgums.

Kursa vadītājs:

Sertificēts ainavu arhitekts – Aleksandrs Beļikovs (Profesionālis ar SketchUp darbojas 20 + gadus).

Mācību maksa par kursu:

199,00 eiro par visu kursu.

Mācību maksā ietilpst:

Visi mācību materiāli:

  • Mājas darbi, tekstūras un augu komponenti;
  • instrukcijas  SketchUp programmas uzstādīšanai;

Kursi tapuši sadarbībā ar vulpes.lv.

Iegūstamais izglītības dokuments:

Apliecinājumu par neformālās izglītības programmas apguvi.