Piesakies Dārza dizains SketchUp 3D kursiem Tiešsaistē

Programmas mērķis:

Pamatuzdevums ir iemācīt kursantus patstāvīgi veidot trīsdimensionālo dārzu ar arhitektūru.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

Pašu spēkiem radīt uzskatāmas vizualizācijas, augu salikumus.

Mērķauditorija:

Visi, kas vēlas apgūt un modelēt vides vai dārza dizainu datorprogrammā 3D formātā.

Mācību laiks:

34 akadēmiskās stundas kopā (17 stundas tiešsaistē un 17 stundas praktiskais darbs).

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Norise:

Nodarbības notiek tiešsaistē Zoom platformā

Priekšzināšanas: datorprasmes labā līmenī un izpratne par topogrāfiju un zemes robežu plānu.

Darbam nepieciešams: dators (aprīkots ar peli), interneta pieslēgums.

Mācību maksa par kursu:

Mācību maksā ietilpst:

Visi mācību materiāli:

  • Mājas darbi, tekstūras un augu komponenti;
  • instrukcijas  SketchUp programmas uzstādīšanai;

Kursi tapuši sadarbībā ar vulpes.lv.

Visiem kursu beidzējiem DĀVANA – grāmata “Daiļdārzs” https://www.vulpes.lv/lv/gramatas/daildarzs

Kursus pasniegs sertificēts ainavu arhitekts – Aleksandrs Beļikovs
(Profesionāli ar SketchUp darbojas 18+ gadus).

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.