DĀRZKOPĪBAS KATEDRA

Dārzkopības tehniķis

Pēc 9. klases (valsts budžeta programma): 4 gadi

Pēc 12. klases (valsts budžeta programma): 1,5 gadi

Tālākizglītība (maksas programma – 1750 eiro): 1,5 gadi

(dalītais maksājums 125 eiro x 14 mēneši)

Kvalifikācija: 4LKI

Katedras vadītājs: Gunta Krastiņa

Kontakti: gunta.krastina@bulduri.lv , +371 29194161

Dārzkopības tehniķi mācīsies Bulduru Tehnikuma (BT) Augu audu Biotehnoloģiju laboratorijā, kur apgūs mūsdienu pasaulē aktuālas un pieprasītas prasmes – augu audu kultūru mikropavairošanu.

Dārzkopības tehniķi Bulduros lielu daļu no sava mācību laika pavada modernajās siltumnīcās, skolas mācību vajadzībām pielāgotajā teritorijā -izmēģinājumu lauciņos, arī teoriju audzēkņi apgūst praktiski darbojoties.

Ja esi mērķtiecīgs, tad Bulduros ir iespējams apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par pieprasītu profesionāli uzreiz pēc skolas beigšanas vai arī par gaidītu studentu Lauksaimniecības programmās augstskolās.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.

Bulduru Tehnikums ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (agrāk “LLU”) struktūrvienība. Mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, kas nodrošina mūsu audzēkņiem ievērojamas priekšrocības stājoties LBTU. BT Dārzkopības tehniķiem ir iespēja tālāk studēt LBTU Lauksaimniecības fakultātē  bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Ko jaunie speciālisti iemācās Bulduros?

Prot sadarboties ar darbiniekiem, plānot un koordinēt darbus, plānot sēklas un stādāmā materiāla iegādi, plānot nepieciešamo tehniku, inventāru un citus materiālus, uzturēt nepieciešamo tehniku, inventāru un citus materiālus darba kārtībā, sagatavot grāmatvedības uzskaites un lietvedības pirmdokumentus.

Prot izvēlēties atbilstošu saimniekošanas veidu, novērtēt augsnes fizikālās un agroķīmiskās īpašības, noteikt agroklimatiskos apstākļus (reljefs, mikroklimats), plānot sējumu un stādījumu struktūru, izvērtēt nepieciešamos pasākumus laistīšanas un meliorācijas sistēmas ierīkošanai un uzturēšanai, plānot nepieciešamos materiālus augsnes ielabošanai (kaļķošanai, mēslošanai).

Prot sagatavot augsni vai substrātu, izvēlēties un lietot atbilstošu augu pavairošanas ģeneratīvo metodi, izvēlēties un lietot atbilstošu augu pavairošanas veģetatīvo metodi, kopt stādus un nodrošināt optimālus augšanas apstākļus atbilstoši augu pavairošanas metodei, nodrošināt izaudzētās produkcijas plānoto kvalitāti un sagatavošanu realizācijai, nodrošināt segto platību efektīvu izmantošanu un stādu apriti.

Prot nodrošināt puķu audzēšanai nepieciešamos vides apstākļus, izvēlēties un lietot atbilstošu audzēšanas metodi, nodrošināt barības elementu sabalansētību atbilstoši puķu prasībām un izvēlētajam substrātam vai augsnei, plānot un veikt augu uzziedināšanu atbilstoši realizācijas plānam, novērtēt puķu stādījumu fitosanitāro stāvokli un pieņemt lēmumu par augu kopšanas un aizsardzības pasākumu veikšanu, veikt izvēlētos pasākumus, nodrošināt izaudzētās produkcijas plānoto kvalitāti un sagatavošanu realizācijai.

Prot nodrošināt dārzeņu audzēšanai nepieciešamos vides apstākļus, nodrošināt barības elementu sabalansētību atbilstoši dārzeņu prasībām un izvēlētajam substrātam vai augsnei, nodrošināt segto platību efektīvu izmantošanu dārzeņu audzēšanā, izstrādāt dārzeņu audzēšanas tehnoloģiskās kartes, veikt dārzeņu audzēšanas tehnoloģiskajās kartēs noteiktos pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai (augsnes sagatavošana, sēšana un stādīšana, stādījumu un ražas kopšana un ražas novākšana), novērtēt dārzeņu stādījumu fitosanitāro stāvokli, pieņemt lēmumu par augu kopšanas un aizsardzības pasākumu veikšanu un veikt 10 izvēlēto pasākumu, veikt dārzeņu ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu līdz realizācijai.

Prot plānot dārza struktūru, ievērojot augļaugu un ogulāju audzēšanai nepieciešamos vides apstākļus, nodrošināt barības elementu sabalansētību atbilstoši augļaugu un ogulāju prasībām un izvēlētajai augsnei vai substrātam, izstrādāt augļaugu un ogulāju audzēšanas tehnoloģiskās kartes, veikt augļaugu un ogulāju audzēšanas tehnoloģiskajās kartēs noteiktos pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai (augsnes sagatavošana, stādīšana, koku vainagu vai krūmu veidošana, stādījumu un ražas kopšana un ražas novākšana), novērtēt augļaugu un ogulāju stādījumu fitosanitāro stāvokli, pieņemt lēmumu par augu kopšanas un aizsardzības pasākumu veikšanu un veikt izvēlētos pasākumus, veikt augļaugu un ogulāju ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu līdz realizācijai.

Prot pārzināt darba aizsardzību reglamentējošo dokumentāciju, ievērot darba aizsardzības prasības, ievērot satiksmes drošības noteikumus saimniecības teritorijā un ārpus tās, ievērot ugunsdrošības prasības, lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, strādājot veselībai kaitīgos apstākļos, ievērot personīgās un ražošanas higiēnas prasības, nodrošināt ražošanas telpu un vides sakopšanu, iepazīties ar vides aizsardzības normatīvajiem dokumentiem, ievērot vides aizsardzības noteikumus, nepiesārņojot augsni un ūdeņus, ievērot mašīnu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus, ievērot ķīmisko vielu glabāšanas un lietošanas noteikumus, šķirot darba procesā radušos atkritumus.

Labākajiem – garantētas budžeta vietas LBTU (agrāk “LLU”)!

Noskaties Bulduru Tehnikuma siltumnīcu podojamo mašīnu darbībā.

Tehnikuma siltumnīcas galvenā agronome un  jauno dārzkopības nozares speciālistu skolotāja Laima Ozoliņa stāsta, ka podojamā mašīna aizstāj daļu roku darba stādu piķēšanas procesā un uzlabo darba efektivitāti par 80%.   Turklāt darbs rit ātri, ērti un nepatērējot daudz enerģijas – jaunieši nenogurst un var strādāt ar prieku!

Bulduru Tehnikuma siltumnīcu laistīšanas sistēma – pludināmie galdi

BT siltumnīcu laistīšanas sistēma – pludināmie galdi ir viena no modernākajām augu laistīšanas un mēslošanas sistēmām, kur ūdens un barības vielas augam tiek piegādātas no apakšas, liekais ūdens tiek nogādāts uz recirkulācijas baseinu, lai vajadzības gadījumā to izmantotu atkārtoti. Augu laistīšana primāri notiek no lielā baseina, kur tiek uzkrāts PH neitrālais lietusūdens bez sāļiem. Augu ziedēšanas laikā ūdens tiek bagatināts ar barības vielām, ko precīzi dozē datorprogramma. Galdi ir apsildāmi un vajadzības gadījumā augi no apakšas saņem siltumu.