Dažādu augu aizsardzības metožu ietekme uz sīpolaugu un zemeņu augšanu un ražu Latvijas apstākļos

SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola

Projektu īsteno

ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros.

Projekta mērķis

Demonstrēt dažādu augu aizsardzības metožu ietekmi un ziemas sīpolu, ziemas ķiploku, un zemeņu augšanu un ražu Latvijas apstākļos.

Projekta īstenošanas laiks: 17.05.2019. – 17.05.2023.