Dienesta viesnīcas

Šobrīd divās dienesta viesnīcās notiek remontdarbi –tiek mainīti logi, siltināta fasāde, apkures sistēmas nomaiņa un jumta atjaunošanas darbi.