Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Ēku ugunsdzēsības un ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā projekta izstrāde un realizācija Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusā, mācību ražošanas darbnīcā un dienesta viesnīcā Nr.2, Viestura 6”

Iepirkuma dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/1448

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv

CPV kods

45000000-7

Identifikācijas numurs

SIA “BDV” 2018/13

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju – eis.gov.lv

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 21. novembrim, plkst. 14.00 eis.gov.lv

Kontakpersona

Papildu informāciju var saņemt pie kontaktpersonas Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283, e-pasts:evalds.juhnevics@bulduri.lv.