Iepirkums pārtraukts

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana “Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viesturu ielā 6, Jūrmalā” vadības nodrošināšana

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23515

CPV kods

79421000-1 Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību

Identifikācijas numurs

SIA “BDV” 2019/6-ERAF

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar nolikumu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23515

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 17.jūlijam, plkst. 14.00

Elektroniski www.eis.gov.lv

Kontakpersona

Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283,

e-pasts: bulduri@bulduri.lv.