Pārtraukts.

Pasūtītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais iepirkuma priekšmets

“Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana “Bulduru Dārzkopības vidusskolas ēku kompleksā Viesturu ielā 6, Jūrmalā” vadības nodrošināšana”

Paredzamais iepirkuma apjoms

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

CPV kods

CPV kods: 79421000-1 (Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību)

Identifikācijas numurs

SIA “BDV” 2019/3- ERAF

Paredzamā iepirkuma līguma izpildes vieta

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

Paredzamais līguma izpildes termiņš

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā

Citas ziņas

Piedāvājumu iesniegt līdz 2019.gada 9.maijam, plkst. 14.00 

elektroniski www.eis.gov.lv

Kontakpersona

Ēvalds Juhnēvičs, tālrunis 29230283,

e-pasts: bulduri@bulduri.lv.