Erasmus + mācību mobilitāšu programmas projekts “Eiropas garšas un smaržas”

Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA102-046896

Īstenošanas periods: 1.06.2018- 31.11.2019

Projekta koordinatore

Gunta Jēkabsone

Projekta ietvaros Bulduru Dārzkopības vidusskolas dārzkopības un viesmīlības mācību programmu 1., 2., 3. un 4.kursa audzēkņi devās īslaicīgās mācību prakšu mobilitātēs. Divu nedēļu garas mobilitātes bija Vīnē (Austrijā), Barselonā (Spānijā), Budapeštā (Ungārijā), un 4 nedēļu ilga mobilitāte Milānā (Itālijā).
EGS projekta galvenie mērķi bija:

  1. profesionālās pieredzes iegūšana: gan audzēkņiem, gan arī tos pavadošajiem skolotājiem;
  2. starpkultūru pieredze, jaunu kontaktu veidošana;
  3. vispārējā redzesloka paplašināšana.

Projekta “Eiropas garšas un smaržas” realizācijas rezultātā iegūtā pieredze tika izmantota, lai:

  1. uzlabotu turpmāko mācību mobilitāšu organizāciju;
  2. papildinātu mācību procesa kvalitātes kritērijus;
  3. nostiprinātu un uzlabotu BDV kā modernas mācību iestādes reputāciju gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā;
  4. veicinātu uzņēmējdarbības gara attīstīšanu skolas audzēkņu vidū;
  5. aktualizētu BDV mācību programmas, papildinot tās ar mobilitātes ietvaros iegūtajām atziņām, kā arī izveidotu jaunu mācību kursu “Eiropas valstu nacionālās virtuves: kopīgais un atšķirīgais”;
  6. uzlabotu audzēkņu motivāciju turpmākajām mācībām.

Projektā kopumā piedalījās 24 audzēkņi – katrā mobilitātē pa 6. Katra grupa pamatā tika komplektēta no 3 audzēkņiem, kuri mācās dārzkopības mācību virzienā, un 3 audzēkņiem no ēdināšanas mācību virziena.

Dārzkopības nozares audzēkņi praktizējās sekojošos ārzemju uzņēmumos :

Ungārija

Ungārijā – Dārzu centrā Oazis Budapeštā (Oazis Kerteszeti Kft) praksē bija 4 dārzkopības nodaļas izglītojamie, kur tika nostiprinātas un paplašinatas zināšanas par augu sortimentu, to iedalījumu dažādās grupās, sagatavošanu un izvietošanu tirdzniecības vietās, izzināja arī citu dārzkopības preču sortimenta piedāvājumu atbilstošu Ungārijas klimatiskajiem apstākļiem.

Ungārija

Spānija

Spānijā – Apzaļumošanas uzņēmumā Cyka Barselonā (LA CYCA PROJECTS & SERVICES, SL) praksē bija 2 dārzkopības nodaļas izglītojamās, kur iepazina darbu dārzu plānošanas nodaļā (projektu izstrādes, saskaņošana ar klientu) un dārzu ierīkošanas nodaļā, kur praktiski darbojās dārzu ierīkošanas un apkopšanas darbos pavasara sezonā. Audzēknes praksē iepazina Spānijas klimatam atbilstošu apstādījuma augu sortimentu, to kopšanas īpatnības.

Spānija

Spānija

Spānijā – Apzaļumošanas uzņēmumā Flora vertikal Barselonā (Flora Vertical S.L) praksē bija 1 dārzkopības nodaļas audzēknis, kuram bija iespēja iepazīt vienu no jaunākajām dārzkopības tendencēm – vertikālo virsmu apzaļumošana, dažādu tehnoloģiju un moduļu izmantošanu šajā nozarē, kā arī pielietoto augu sortimentu, to stādīšanas un apkopšanas iespējas.

Spānija

Austrija

Austrijā – Austrijas karalisko dārzu apsaimniekošanas iestādē Vīnē (BUNDESMINISTERIUM FUER LAND-UND FORSTWIRTSCHAFT UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT), praksē bija 3 dārzkopības izglitojamās, kas strādāja vienā no ievērojamākajiem vēsturiskajiem dārziem – Šonbrunas pils parkā. Audzēknes piedalījās gan parka apstādījumu ierīkošanā, gan kopšanas darbu veikšanā, kā arī varēja apmeklēt parka vēsturisko oranžēriju un iepazīt tur augošo augu sortimentu.

Austrija

Itālija

Itālijā – Bioloģiskā agrotūrisma saimniecība Milānas apkaimē (Terra e Acqua Societ? Agricola Semplice), praksē bija 3 dārzkopības nodaļas audzēkņi, kas iepazina Itālijai raksturīgo dārzkopības kultūraugu sortimentu, piedalījās augu stādīsanas, kopšanas un ŗažas novākšanas darbos, kā arī iepazina bioloģiskās saimniecības darbu specifiku.

Itālija

Ungārija

Ungārijā – viesnīcā K+K Hotel Opera Budapeštā, praksē bija 2 ēdināšanas pakalpojumu programmu izglītojamie, kuri aktīvi iesaistījās viesnīcas viesu apkalpošanā brokastu periodā, un, pateicoties labajām svešvalodas zināšanām, viņiem bija ļauts arī reģistrēt klientus, kas devās brokastot. Prakses vietā uzzināja arī par Ungārijas nacionālajiem ēdieniem.

Ungārija

Spānija

Spānijā – ēdienu gatavošanas uzņēmumā Airolo Barselonā (AIROLO, S.A.), praksē bija 3 izglītojamie, kuri apguva prasmes pagatavot plašu ēdienu klāstu dažādiem banketiem, kā arī spāņu nacionālos ēdienus. Iepazina Spānijas tirgus piedāvāto sortimentu, apmeklējot vietējos tirgus.

Spānija

Austrija

Austrijā – restorānā Cafe Schonbrun Vīnē (Café Restaurant Schönbrunn), praksē bija 3 izglītojamās, kuras aktīvi strādāja restorāna virtuvē, gatavojot Austrijas nacionālos ēdienus. Restorāns specializējies iepriekš pieteiktu tūristu grupu apkalpošanā (g.k no Japānas, Ķinas, Korejas un Francijas).

Austrija

Itālija

Itālijā – Bioloģiskā agrotūrisma saimniecība Milānas apkaimē (Terra e Acqua Societ? Agricola Semplice) praksē bija 3 audzēkņi, kas darbojās virtuvē, iepazīstot Itālijas nacionālo ēdienu gatavošanas īpatnības, kā arī apgūstot prasmes pagatavot ziemas krājumus no saimniecībā izaudzētās bioloģiskās ražas

Itālija

Prakses dalībnieki kopumā ir ļoti gandarīti par iespēju praktizēties ārvalstu uzņēmumos, gūt pieredzi, apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Esot citā valstī, jainieši iepazina citu valstu kultūru, tradīcijas un paplašināja savu redzesloku.