Erasmus + staratēģiskās partnerības projekts Bien – etre Bulduru Dārzkopības vidusskolā

Laika posmā no 01.09.2019 – 31.08.2022 Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi un pedagogi piedalījās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2019-1-BE01-KA202-050485 «Le bien-être de l’homme et son épanouissement par et avec la nature/ Bien-etre» ( “Cilvēka labklājība un viņa piepildījums dabā un ar viņu”) īstenošanā. Projekta mērķis bija pilnveidot izpratni par cilvēkiem labvēlīgas dzīves vides veidošanu, ievērojot zaļā dzīves veida principu. Projektā piedalījās četras partnerskolas Eiropā no Beļģijas, Francijas, Spānijas un Latvijas.

Bulduru Dārzkopības vidusskola 2021. gada septembrī īstenoja aktivitāti par telpaugu nozīmi harmoniskas vides ierīkošanā, to daudzveidību un eksponēšanas variantiem. Aktivitātes dalībnieki salīdzināja populārākos telpaugu veidus dažādās Eiropas valstīs, apmeklēja Nacionālā Botāniskā dārza un LU Botāniskā darza Oranžērijas, kā arī augu vairumtirdzniecības bāzi Rīgā. Praktiskās nodarbībās tika apgūtas telpaugu pavairošanas metodes un veidotas stādītās augu kompozīcijas. Kā vērtīga atziņa visiem dalībniekiem bija augu atšķirība dzīvojot dažādās klimatiskajās zonās. Daudz vairāk telpaugus iekštelpās izmanto Ziemeļeiropas valstīs, kur klimatis ir aukstāks, savukārt Dienvideiropas valstīs tie paši augi biežāk tiek izmantoti apstādījumos vai stādīti traukos un izvietoti uz terasēm, balkonos, pagalmos vai ierīkojot jumta dārzus.


Telpaugu daudzveidības iepazīšana ar domino spēles elementiem

Teorētiskā un praktiskā nodarbība par telpaugu pavairošanu projekta dalībniekiem


Telpaugu kompozīciju veidošana un darbu analīze


Oranžērijas apmeklējums LU Botāniskajā dārzā / Svētku vakariņas projekta dalībniekiem

Aktivitāte Beļģijā, norisinājās IPEA La Reid dārzkopības skolā 2021. gada oktobrī, kur semināra tēma bija permakultūra. Semināra dalībnieki būvēja garšaugu dobi no vietējiem kalnu akmeņiem, ievērojot spirāles principu un ierīkojot tajā ūdens baseinu. Beļģijā arvien vairāk veidojas saimniecības, kas audzē un ražo bioloģisko lauksaimniecības produkciju, par pamatu ņemot permakultūras (ilgtspējīgas saimniekošanas) darbības principus. Jauniešiem un pedagogiem bija iespēja apmeklēt dažādas bioloģiskās saimniecības, izzināt to īpašnieku saimniekošanas pieredzes stāstus un diskutēt par pandēmijas laika radītajām izmaiņām. Šī semināra tēma aktuālizē mūsdienu bioloģiskās lauksaimniecības plašākas attīstības nepieciešamību, izmantojot dažādas agrotehniskās metodes.

2022.gada maijā norisinājās divas šī projekta aktivitātes Spānijā un Francijā. Spānijā IES Peralta Ribera del Arga skolā norisinājās seminārs par Biokonstrukciju – augu žāvētavas izveidi. Dalībnieki, vietējo meistaru vadībā, mācījās būvēt augu žāvētavu no dabiskiem materiāliem (kokmateriāla, salmiem, māliem), kas piemērota Spānijas karstajam klimatam. Šī bija neparasta pieredze mūsu skolas dalībniekiem, kad nācās daboties karstos laika apstakļos (temperatūra virs 35˚C ). Taču tādā veidā jauniešiem veidojas izpratne par Eiropas Savienības valstu dažādajiem klimatiskajiem apstākļiem, un to efektīvu izmantošanu kopā ar vietējiem dabas resursiem. Dalībnieki apmeklēja arī pustuksnesi Navarras dabas parkā, tādējādi iepazīstot vietējo faunu un floru.

Francijas Carpentras dārzkopības skola veidoja aktivitāti par terapeitisko dārzu ierīkošanas principiem. Lai gan projekts un aktivitāte tika plānota pirms pandēmijas, taču šī semināra tēma ir ļoti aktuāla tieši šajā laika periodā, kad visa pasaule bija spiesta sēdēt mājās un komunicēt attālināti. Semināra dalībnieki uzzināja kā dārzkopība un dārzi palīdz cilvēkiem atgūties pēc slimošanas, cik būtiski veidot drošu dārza vidi ikvienam, jo īpaši cilvēkiem ar ierobežotiem kustību traucējumiem (cilvēkiem pēc operācijām un senioriem). Atrašānas dārzā un darbošanās tajā, cilvēkam liek izmantot visas piecas maņas – smaržu, garšu, redzi, dzirdi, tausti, kas veicina garīgo un fizisko atveseļošanos. Dalībnieki,  pieredzējušu dārzkopju vadībā, veica dažādus praktiskos uzdevumus. Izzināja augu sortimentu Dienvidfrancijas dārzos, to ietekmi uz maņu orgāniem. Apguva prasmes veidot augstās garšaugu dobes, un to izvietošanas principus dārzā. Apmeklēja pansionātu un slimnīcu Carpentras pilsētā, kur bija ierīkoti terapeitiskie dārzi. Dienvidfrancijas kultūrvēstures iepazīšanu papildināja Avinjonas pilsētas apmeklējums.

Noslēguma aktivitāte norisinājās Francijā 2022. gada augustā, kuras pamatuzdevums bija darbs pie projekta gala atskaites dokumentu veidošanas. Tā kā Dienvidfrancijā bija meža ugunsgrēki, tad aktivitāte norisinājās Parīzē, kuras ietvaros tika apzināti dažādi zaļie risinājumi pilsētvidē, kas uzlabo cilvēkiem dzīves apstākļus. Karstā vasara un klimata izmaiņas krasi norāda par dažādu parku un zaļo atpūtas zonu, tai skaitā ūdenstilpņu nepieciešamību cilvēkiem pieejamās atpūtas vietās.

Projekta īstenošana ir sekmējusi labāku izpratni tās dalībniekiem par atšķirīgiem klimatiskajiem apstākļiem dažādās Eiropas Savienības valstīs, augu daudzveidību un sortimenta atšķirību. Profesionāli tās dalībnieki ir apguvuši dažādas prasmes- veidot garšaugu dobi -spirāli no dabīgiem akmeņiem, pavairot telpaugus un stādīt telpaugu kompozīcijas, veidot augu žāvētavu kā biokonstrukciju, un ierīkot terapeitiskos dārzus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ikvienam. Tika izzināta arī daudzveidīgā Eiropas kultūras bagātība – vēsture, kulinārija, tradīcijas. Pateicoties šim projektam esam kļuvuši bagātāki ar zināšanām, ar kurām dalīsimies savā mācību procesā turpmāk. Esam iepazinuši arī brīniškīgos sadarbības partnerus, ar kuriem turpinām sadarbību citos projektos.

Lasīt pilnu projekta atskaiti

Gunta Jēkabsone
Erasmus + projektu koordinatore