Projekta nr.: Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.

Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.

Kompensācija uzņēmējam1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.

Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

Bulduru tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 75 audzēkņi.

Bulduru tehnikumā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 80 audzēkņi.

Bulduru tehnikuma populārākās profesijas projekta ietvaros: pavārs; viesmīlības pakalpojumu speciālists; dārzkopības tehniķis; kokkopis (arborists); ainavu būvtehniķis.

Bulduru labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA “Semarah Hotel Management”; SIA “BBH Investments”; SIA “Apetite-36”; SIA “Rīgas meži”; SIA “Galantus”; SIA “JLD”; SIA “Labie koki”; SIA “Arborlat”; SIA “Tranzīts-L”; SIA “Alejas projekti”, un citi.

Bulduru tehnikums projekta ietvaros veicinājis profesionālajā izglītībā unikālu kokkopju un ainavu būvtehniķu profesiju izaugsmi, sadarbībā ar uzņēmumiem attīstot un veicinot programmas atbilstību darba vides aktualitātēm un prasībām, sagatavojot topošos nozares speciālistus. Lieliska sadarbība izveidojusies ar viesnīcu tīkliem, sniedzot audzēkņiem iespējas praktizēties augstākā līmeņa viesmīlības pakalpojumu nozares uzņēmumos.

12.11.2023.:

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 09.11.2023 jau sesto reizi organizēja apbalvošanas ceremoniju “Dari un mācies – viss tikai sācies!”, kurā paldies tiek teikts uzņēmumiem, kas ir bijuši atsaucīgi un īstenojuši darba vidē balstītas mācības (DVB) un prakses, dodot iespēju profesionālo skolu audzēkņiem praktizēties reālā uzņēmumu vidē.

Apbalvošanas ceremonija notika 09.11.2023.,”Rīgas Cirks”.

Apbalvošana notika divās nominācijās – labākie prakšu uzņēmumi  un labākie darba vidē balstītu mācību uzņēmumi 2023. gadā, kā arī tika godinātas profesionālās izglītības iestādes un citi sadarbības partneri.

Foto no apbalvošanas ceremonijas: